4 ARALIK 1905 PÜTÜRGE MALATYA DEPREMİ
04/12/1905

Malatya'nın Güneydoğu'sunda Şiro çayı civarında, Ms=6.8 büyüklüğünde yıkıcı bir deprem olmuştur. Deprem, Pütürge ile Çelikhan arasında yer alan birçok köyde ağır hasar yapmış ve çok sayıda insanın ölmesine neden olmuştur. Hasar, GB'da Rumkale ve Malatya düzlüğüne kadar uzanmıştır. Depremde, İzoli yakınında, Fırat nehrinin çökellerinde geniş bir alnda sıvılaşmalar meydana gelmiştir. Ana şoku az sayıda, ancak oldukça şiddetli artçı şoklar (M=5.5) izlemiştir. Kısa zaman aralıklarla oluşan iki artçı deprem, Abdülharab bölgesinde ilave hasar yapmıştır. Depremle ilgili yüzey deformasyonları hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Deprem dışmerkezinde en büyük şiddet MSK=IX olarak belirlenmiştir (Ambraseys ve Finkel 1987b, Ambraseys 1988). Kozluk, Abdülharap, Güzhane, Erkenek kasabaları tamamen yıkılmıştır.

 

Kaynaklar

Ambraseys, n. N. & finkel, c. F. 1987b. Seismicity of Turkey and neighboring regions, 1899–1915. Annales Geophysicae

Ambraseys, N. N. 1988. Temporary seismic quiescence: SE Turkey. Geophysical Journal.

Demirtaş, R., Türkiye Diri Fayları ve Deprem Etkinlikleri Paleosismolojik Çalışmalar ve Gelecek Deprem Potansiyelleri, Ankara (Yayımlanmamış)