27 ARALIK 1939 ERZİNCAN DEPREMİ
27/12/1939

26 Aralık 1939 günü, Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun doğu kesiminde, Erzincan dış-merkezli, Ms=7.9 büyüklüğünde katostrofik bir deprem olmuştur. Bu deprem, Türkiye'de 1668 yılından beri olmuş depremlerin en büyüğünü oluşturmuştur. Deprem, tüm ülkeyi etkilemiş ve toplam alanının 1/20'sinde hasar yapmıştır. Deprem, çok soğuk bir kışta meydana gelmiş ve 30.000 den daha fazla insanın ölmesine neden olmuştur. Deprem, Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Erzincan-Amasya arasında uzanan 350 km'lik bölümünde yüzey faylanması meydana getirmiştir. Deprem kırığı boyunca 7.5 m, ortalama 4 m civarında sağ yönlü yatay atım gelişmiştir. Deprem dış-merkezinde en büyük şiddet MSK=XI olarak belirlenmiştir (Salomon-Calvi 1940a,c, Pamir ve Ketin 1940, 1941, Fouche ve Pınar 1940, Sieberg 1940, Parejas 1942, Pamir ve Akyol 1943, Pınar ve Lahn 1942, Ergin vd. 1967, Ketin 1969, Ambraseys 1970, 1975, Erdik ve Eren 1983Ambraseys 1988).

                      Gazete Manşetleri

     

Erzincan Depremi ile ilgili Fotoğraflar

 

Kaynaklar

Demirtaş, R., Türkiye Diri Fayları ve Deprem Etkinlikleri Paleosismolojik Çalışmalar ve Gelecek Deprem Potansiyelleri , Ankara (Yayımlanmamış)

Eyidoğan, H., Güçlü, U., Utku Z., ve Değirmenci E., 1991. Türkiye Büyük Depremleri Makro-Sismik Rehberi(1900-1988) ,İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü ,İstanbul

Web kaynakları

https://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/turkiyenin-en-buyuk-depremleri-2-1893278/#&gid=1&pid=6

https://www.cumhuriyetarsivi.com/secure/monitor/index.xhtml

http://yakindantarih.blogspot.com/2013/08/1939-buyuk-erzincan-depremi-comeldigi.html