26 KASIM 1943 SAMSUN-LADİK DEPREMİ
26/11/1943

26 Kasım 1943 günü Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun orta kesiminde, Ladik ile Tosya arasında Mw 7.2 büyüklüğünde çok yıkıcı bir deprem olmuştur. Deprem, D-B doğrultusunda, batıda Erbaa'dan doğuda Ilgaz'a kadar uzanan 300 km uzunlukta ve 20 km genişlikte bir zon içerinde yer alan tüm yerleşim alanları harabe haline getirmiştir. Deprem, geniş bir alanı etkilemiş, doğuda Taşova’dan, batıda Ilgaz’a kadar uzanan kasaba ve köylerde hissedilmiştir. Büyük kayıpların olduğu bu depremde, binaların yüzde 75’i yıkılmış, kamu binaları ve tarihi binaları tamamen yıkmış ve karayolları, tren yolları ve telgraf hatlarında onarılamayacak hasar meydana gelmiştir. Deprem sonrası yangınlar çıkmış ve ilave hasar meydana gelmiş, 2300’e yakın insan yaşamını yitirmiş 5.000 kişi yaralanmıştır. Deprem, 265 km uzunluğunda yüzey kırığı meydana getirmiştir. Kırıklar, sağ yönlü doğrultu atımlı karakterde gelişmiş ve kuzey tarafları düşmüştür. Deprem dış-merkezinde en büyük şiddet MSK=XI olarak belirlenmiştir (Blumenthal 1945, Pamir 1948, Pınar ve Lahn 1952, Ergin vd. 1967, Ketin 1969, Ambraseys 1970, 1975, Erdik ve Eren 1983, Ambraseys 1988).

                                                         Şekil 1. Ladik Depremi eşşiddet haritası.

                         

                                            Gazete Manşetleri

                                                                                             Samsun-Ladik Depremi ile ilgili Fotoğraflar

Kaynaklar

Demirtaş, R., Türkiye Diri Fayları ve Deprem Etkinlikleri Paleosismolojik Çalışmalar ve Gelecek Deprem Potansiyelleri , Ankara (Yayımlanmamış)

Eyidoğan, H., Güçlü, U., Utku Z., ve Değirmenci E., 1991. Türkiye Büyük Depremleri Makro-Sismik Rehberi(1900-1988) ,İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü ,İstanbul

Web kaynakları

https://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/turkiyenin-en-buyuk-depremleri-2-1893278/#&gid=1&pid=6

https://www.cumhuriyetarsivi.com/secure/monitor/index.xhtml

https://www.kastamonuilkhaber.com/haber-buyuk-depremin-74-yili-10814.html