6 EKİM 1964 MANYAS DEPREMİ
06/10/1964

6 Ekim 1964 Salı günü, saat 16:32’de Manyas civarında Ms=7.0 büyüklüğünde yıkıcı bir deprem olmuştur. Depremin dış-merkez koordinatları 40.3 K – 28.2 D (USGS), 40.0 K – 28.0 D (BCIS) olarak saptanmıştır. Depremin odak derinliği ise 10 km olarak hesaplanmıştır (USGS). Makrosismik dış-merkez ise Manyas gölünün güneybatısında, Salur ile Bölceağaç köyleri arasında olup, koordinatları 40.1 K – 27.9 D olarak hesaplanmıştır. Anaşoktan 1 dakika 23 saniye önce şiddetli bir öncü deprem meydana gelmiştir. Bu depremin dış-merkez koordinatları ise 40.2 K – 28.1 D (USGS) olarak verilmiştir. Fakat anaşoktan sonra dikkate değer bir artçı deprem olmamıştır. Artçı depremler, anaşoktan sonra üç hafta içerisinde sönme eğilimi göstermiştir. Bu öncü deprem nedeniyle halk dışarı çıkmış ve can kaybı az olmuştur. Deprem, Manyas Gölü'nün güneyinde ve Marmara Denizi’nin güney kıyılarında alüvyal düzlüklerinde kurulmuş olan yerleşim yerlerini içine alan oldukça geniş bir alanda hasar yapmıştır. Dış-merkez bölgeyi temsil eden maksimum hasar bölgesi, Manyas ve Susurluk ilçelerininin kuzeyi, Karacabey ve Mustafa Kemal Paşa ilçelerinin betı kesiminde bulunan ve Manyas-Karacabey-Mustafa Kemal Paşa ovalarında yer alan köyleri kapsamaktadır. Bir başka deyişle maksimum hasar bölgesi, Manyas gölü güneyi, Karacabey ve Mustafa Kemal Paşa arasında uzanan şerit şeklinde dar bir bölgeyi oluşturmaktadır. Manyas gölü güneyinde, göle birkaç km uzaklıkta tamamen kumsal bir zemin üzerinde kurulmuş Salur köyünde hasar maksimuma ulaşmıştır. Depremde, Manyas’da 1805 konut yıkık ya da ağır, 1067 konut orta, 5588 konut hafif; Susurluk’da 173 konut yıkık ya da ağır, 207 konut orta, 6549 konut hafif; Bandırma’da 690 konut yıkık ya da ağır, 744 orta, 11702 konut hafif; Gönen’de 515 konut yıkık ya da ağır, 1295 orta, 7952 konut hafif; Mustafa Kemal Paşa’da 1137 konut yıkık ya da ağır, 608 konut orta, 8848 konut hafif; Karacabey’de 1187 konut yıkık ya da ağır, 550 konut orta, 2952 konut hafif hasar görmüştür.

Deprem, Yunanistan‘ın kuzeyi, Bulgaristan’ın hemen hemen her yerinde ve kuzeyde Bükreşten güneyde Ege adalarına kadar geniş bir bölgede hissedilmiştir. Deprem dış-merkezinde en büyük şiddet MSK=IX olarak belirlenmiştir (Erentöz ve Kurtman 1964, Uz 1966, Ketin 1966a, Ergin vd. 1967, Öcal vd. 1968, Galanopoulos 1974, Shebalin ve Karnik 1974, Ambraseys 1970, 1975, Kolçak ve Sipahioğlu 1979, Erdik ve Eren 1983, Ambraseys 1988).

                                                       Şekil 1. Manyas Depremi Şiddet Haritası

Manyas Depremi ile ilgili Fotoğraflar

 

Kaynaklar

Demirtaş, R., Türkiye Diri Fayları ve Deprem Etkinlikleri Paleosismolojik Çalışmalar ve Gelecek Deprem Potansiyelleri , Ankara (Yayımlanmamış)

Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Balıkesir-Bursa 6 Ekim 1964 Deprem Raporu , Ankara (21.11.1964)

 

Web kaynakları

http://www.ibb.gov.tr/sites/akom/documents/manyas_dep.html (01.10.2018)