3 EKİM 1914 BURDUR DEPREMİ
03/10/1914

Dış-merkezi Burdur gölünün içinde yer alan Ms=7.0 büyüklüğünde yıkıcı bir deprem meydana gelmiştir. Depremde 4000'den fazla kişi ölmüştür. Depremden hemen sonra yangın olmuş ve oldukça büyük hasara neden olmuştur. Duvar, Yasıköy, İlyas, Kılınç, Gönen ve Barla arasında KD doğrultusunda uzanan 90 km uzunlukta ve 30 km genişlikte bir alan içerisinde yer alan 17.000 ev tamamen yıkılmıştır. Burdur'da evlerin %90’ı, tarihi eserlerin çoğu ve 22m yükseklikteki saat kulesi hasar görmüştür. Keçiborlu'da evlerin %82'si hasar görmüştür. Isparta’da evlerin %55'i, Büyük cami ve diğer kamu binaları çökmüştür. Depremde hasar, 60 km yarıçaplı bir alan içerisinde yer alan Eğirdir, Dinar ve diğer köylere kadar uzanmıştır. Dinar-Eğirdir kesiminde tren yolunda, Denizli, Bolvadin ve Antalya'ya kadar çok sayıda köyde hasar olmuştur.

Depremle ilgili belirgin bir ötelenmeden bahsedilmemekle birlikte, Burdur gölünün güneydoğu kıyısının 23 km'lik bir bölümü çökmüştür. Bu olay, kıyının bu kesimi boyunca normal karakterde bir yüzey faylanmasının geliştiğine işaret eder. Yüzey kırığının doğrultusu K45D olup, KB taraf yani göl tarafı 150 cm kadar aşağıya kaymıştır. Ana şoktan sonra kısa bir zaman süresince küçük magnitüdlü artçı depremler olmuştur. Deprem dış-merkezinde en büyük şiddet MSK=IX olarak belirlenmiştir (Ambraseys ve Finkel 1987b, Ambraseys 1988).-güneybatı gidişli, birbiriyle bağlantısız aralıklı ve basamaklı çok sayıda yarık ortaya çıktı.

 

Kaynaklar

Demirtaş, R., Türkiye Diri Fayları ve Deprem Etkinlikleri Paleosismolojik Çalışmalar ve Gelecek Deprem Potansiyelleri , Ankara (Yayımlanmamış)

Akın, F., Burdur’da Deprem (3/4 Ekim 1914) , Toplumsal Tarih, (Temmuz 2000)