10 EKİM 1986 SAN SALVADOR DEPREMİ
10/10/1986

10 EKİM 1986

SAN SALVADOR DEPREMİ

1986 San Salvador Depremi, 10 Ocak 1986'da El Salvador'da gerçekleşti ve başkent San Salvador ve civarını etkiledi. San Salvador bölgesinde toprak kaymalarına sebep olarak büyük zarar verdi. Çevredeki alanlar da komşu Honduras ve Guatemala da dahil olmak üzere etkilendi.  Karayip Levhası'nın üst kabuğundaki Orta Amerika volkanik zinciri boyunca meydana geldi. Lokal sismograf ağından elde edilen sonuçlar büyüklüğü Mw, 5.6 ile göstermektedir. Hipocenter, San Salvador'un güney ucunun 7,3 km altındaydı. Ana şok kuzey ‐ kuzeydoğuya doğru neredeyse dikey bir düzlem boyunca koptu. San Salvador daha önce 3 Mayıs'ta volkanik zincir depremiyle hasar gördü (Randall A. ve diğerleri, 1986).                                                                          

1986 San Salvador depreminde 1000 ila 1.500 kişi hayatını kaybetti ve 10,000'den fazla kişi yaralandı. Deprem sonrası 200.000 kişi evsiz kaldı ve bir hafta boyunca artçı sarsıntılar meydana geldi. Her ne kadar orta büyüklükte olsa da, yapıların hasar görmesine neden oldu. Şehrin çocuk hastanesi, insanlarla dolu olan yeraltı pazarı, pek çok apartman ve restoran dahil olmak üzere birçok yapının tahrip olmasına yol açtı (Şekil 1).

Şekil 1. Deprem Sonrası Hasarlı Yapılardan Fotoğraflar (http://www.intrescue.info/hub/index.php/missions/el-salvador-earthquake-october-1986/)

 

Kaynaklar

 

Randall A. White, David H. Harlow, and Salvador Alvarez (1987) The San Salvador Earthquake of October 10, 1986—Seismological Aspects and Other Recent Local Seismicity. Earthquake Spectra: August 1987, Vol. 3, No. 3, pp. 419-434.

Web kaynakları

http://www.intrescue.info/hub/index.php/missions/el-salvador-earthquake-october-1986/   (15.09.2018)

https://gulfnews.com/opinion/today-in-history/october-10-1986-hundreds-dead-in-el-salvador-earthquake-1.1909422 (15.09.2018)

http://earthquakespectra.org/doi/10.1193/1.1585439  (15.09.2018)