30 EKİM 1983 ŞENKAYA/ERZURUM - SARIKAMIŞ/KARS DEPREMİ
30/10/1983

Erzurum Depremi, 30 Ekim 1983 tarihinde, Mw=6.6 büyüklüğünde Şenkaya Erzurum’da meydana gelmiş, büyük hasara ve önemli ölçüde can kaybına neden olmuştur (Şekil 1). Depremde bin 155 kişi hayatını kaybetmiş, 537 kişi yaralanmış, 3 bin 241 konut ağır, 3 bin konut orta ve 4 bin konut hafif hasar görmüş, 30 bini aşkın hayvan telef olmuştur (Şekil 2).

Horasan-Narman ilçeleri arasındaki alanı kapsayan deprem bölgesi, çoğunlukla genç kırıklarla belirlenen alüvyon düzlükleriyle parçalanmış, yüksekliği bin 750 ila 2 bin 500 metre arasında değişen engebeli bir topografyaya sahiptir. Genellikle ayrışmış olan volkanik kayaçlar ile zayıf tutturulmuş ya da hiç tutturulmamış kırıntılar, bölgede canlı yer kaymalarına elverişli zemini oluşturdu.

Bölgede depreme bağlı olarak boyları onlarca metreden birkaç kilometreye kadar değişen, genellikle kuzeydoğu-güneybatı gidişli, birbiriyle bağlantısız aralıklı ve basamaklı çok sayıda yarık ortaya çıktı.

                                            Şekil 1. 30 Ekim 1983 Şenkaya - Sarıkamış Depremi Gazete Haberleri    

Şekil 2. Deprem Sonrası Hasarlı Yapılardan Fotoğraflar  (http://depremhaber.blogspot.com/2012/10/30-ekim-1983-erzurum-kars-depremi-68.html)

 

Web kaynakları

http://www.cumhuriyetarsivi.com/monitor/index.xhtml  (05.09.2018)

http://depremhaber.blogspot.com/2012/10/30-ekim-1983-erzurum-kars-depremi-68.html (05.09.2018)

https://deprem.afad.gov.tr/depremkatalogu (05.09.2018)