09 AĞUSTOS 1912 MÜREFTE-ŞARKÖY DEPREMİ
09/08/1912

Güneydoğu Trakya'da, Şarköy-Mürefte arasında Ms=7.4 büyüklüğünde oldukça büyük yıkıcı bir deprem olmuştur. Depremde 310 köy ve kasaba ile 272 yerleşim alanı ağır derecede hasar görmüştür. Deprem, toplam 83.633 kişinin evsiz kalmasına neden olmuştur. Ana şoktan hemen sonra, yangın ve heyelanlar olmuştur. Depremden sonra uzun bir süre artçı depremler izlemiş ve 313 kilise ve cami yıkılmıştır. Yaklaşık 100 km yarıçaplı alan içerisinde yer alan tüm kamu binaları yıkılmıştır. Deprem, 50 km'lik bir yüzey faylanmasına neden olmuştur. Yüzey faylanması, önemli miktarda sağ yanal doğrultu atım bileşenli normal bir karakter göstermiştir. Yüzey kırığı üzerinde 3m kadar sağ yönlü atımlar ölçülmüştür. Dış-merkezden 200 km'ye kadar alan içerisinde kıyı, akarsu ve göl çökellerinde sıvılaşma olmuştur. Deprem, 2836 kişinin ölmesine, 7353 kişinin yaralanmasına ve 24980 evin yıkılmasına neden olmuştur. Ayrıca 15000 ev hafif derecede hasar görmüştür. Deprem dış-merkezinde en büyük şiddet MSK=X olarak belirlenmiştir (Sieberg 1932a, b, Shebalin ve Karnik 1974, Ambraseys 1975, Erdik ve Eren 1983, Ambraseys ve Finkel 1986, 1987a, b, Ambraseys 1988).

 

Şekil 1. 09 Ağustos 1912 Mürefte-Şarköy Depremi

Şekil 2. 09 Ağustos 1912 Mürefte-Şarköy Depremi Şiddet Haritası

 

Depremi ile ilgili Fotoğraflar

 

 

 

Kaynaklar

Demirtaş, R., Türkiye Diri Fayları ve Deprem Etkinlikleri Paleosismolojik Çalışmalar ve Gelecek Deprem Potansiyelleri , Ankara (Yayımlanmamış)

 

Web kaynakları

http://www.ibb.gov.tr/sites/akom/documents/murefte_sarkoy_dep.html (17.07.2018)

http://www.canakkaletravel.com/yazi/1912-sarkoy-murefte-depreminin-canakkale-ve-geliboludaki-etkileri.html (17.07.2018)

http://www.panaf.itu.edu.tr/Icerik.aspx?sid=10457 (17.07.2018)