9 Temmuz 1956 Amorgos (Güney Ege) Depremi
09/07/1956

Amorgos adası civarında Ms=7.4 ve Ms=6.5 büyüklüklerinde iki büyük deprem meydana gelmiştir. Bu depremler, Ege denizindeki birçok adayı harabe haline getirmiştir. Çok sayıda artçı deprem ve tsunami sayesinde hasar kat kat artmıştır. Tsunami dalgaları karada 25 m yüksekliğe erişmiştir. Deprem dış-merkezinde, en büyük şiddet MSK=VIII olarak belirlenmiştir (Galanopoulos 1958, 1981, Ambraseys 1960, Shebalin ve Karnik 1974, Ambraseys 1988).

Cumhuriyet gazetesinin verdiği bilgiye göre, bu deprem İzmir, Isparta, Bodrum, Kütahya, Uşak, Muğla, Edirne, Bolu ve Antalya’da algılanmış, İzmir ve Ege’nin çeşitli yerlerindeki yapıların çatlamasına neden olmuştur.

P dalgası ilk hareketlerine göre elde edilen odak mekanizması çözümü, bu depremde normal ve doğrultu atımlı faylanma bileşenlerinin her ikisininde eşdeğer ağırlıklı olduğunu göstermektedir.

 

 

Şekil 1. Amorgos depreminin yeri ve odak çözümü.

 

Kaynaklar

Demirtaş, R., Türkiye Diri Fayları ve Deprem Etkinlikleri Paleosismolojik Çalışmalar ve Gelecek Deprem Potansiyelleri , Ankara (Yayımlanmamış)

Eyidoğan, H., Güçlü, U., Utku Z., ve Değirmenci E., 1991. Türkiye Büyük Depremleri Makro-Sismik Rehberi(1900-1988) ,İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü ,İstanbul

Web kaynakları

09 Temmuz 1956 09 Temmuz Amorgos (Güney Ege Depremi): https://www.researchgate.net/figure/Map-of-the-area-where-the-1956-Amorgos-earthquake-occurred-The-star-indicates-the_fig2_248516017?_sg=vo2Qx_ldMCGnQuukrM9BngrKLNmzfhb2LvPvAaF7uKclfUDTLQdenrfOat6QEil6ITqaD79ev7rX-Voma9lObA (21.06.2018)