26 Mayıs 1957 Abant Depremi Ms:7.1
26/05/1957

Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ)’nun Mudurnu vadisindeki kesimi üzerinde gözlenen bu depremin maksimum şiddeti Io=IX, magnitüdü Ms=7.1, odak derinliği 10 km. ve episantırı 40.67K, 31.00D olarak belirlenmiştir (Gencoğlu, 1986). Deprem, Doğuda Abant Gölü, Elmacık ve Mudurnu nehri ile batıda Dokurcun arasında uzanan 40 km'lik dar bir zonda oldukça büyük hasar yapmıştır. Bu zon içerisinde, ahşap binalar dâhil tüm evler tamamen yıkılmıştır (Şekil 1-2). Deprem, birçok heyelana neden olmuştur. Özellikle,  heyelanlarda biri, Güney köyünün doğusunda, Seymen deresini engelleyerek geçici bir göl meydana getirmiştir. Deprem, Abant Gölünün kuzeydoğusundan Dokurcun’a kadar uzanan bir yüzey kırığı meydana getirmiştir. Yüzey faylanması, sağ yönlü doğrultu atımlı bir hareket göstermiştir (Şekil 3). Deprem kırığı, 1 şubat 1944 deprem kırığının sona erdiği bölgeden başlamıştır. AnaŞoktan sonra artçı depremler birkaç ay devam etmiştir. Bunlardan bazıları hasar yapmıştır. Deprem dışmerkezinde, en büyük Şiddet MSK=X olarak belirlenmiştir (Galanopoulos 1958, Öcal 1959a, Üçer 1965, Ergin vd. 1967, Ketin 1969, Ambraseys 1970, 1975, Erdik ve Eren 1983, Ambraseys 1988).

Gencoğlu (1986)’na göre deprem 5000 yapının ağır hasar görmesine, 52 kişinin ölümüne ve 101 kişinin ise yaralanmasına neden olmuştur (Şekil 4).

Şekil 1. Abant yolu üzerindeki Akçaalan Köyü İlkokulunun cepheden görünüşü (Öcal ,1959).

 

Şekil 2. Akçaalan Köyü İlkokulunun yandan görünüşü (Öcal ,1959)

 

Şekil 3. Abant sırtlarındaki faylar (Öcal ,1959)

 

Şekil 4. Cumhuriyet Gazetesi 1957 Abant Depremi Haberleri (www.cumhuriyetarsivi.com)

 

Kaynaklar

Demirtaş, R., Türkiye Diri Fayları ve Deprem Etkinlikleri Paleosismolojik Çalışmalar ve Gelecek Deprem Potansiyelleri , Ankara (Yayımlanmamış).

Gencoğlu, S., 1986, Deprem Kataloğu (Yayımlanmamış).

Öcal, N., 1959, 26 Mayıs 1957 Abant Zelzelesi, İstanbul Kandilli Rasathanesi, Sismoloji Yayınları:4, İstanbul

Web kaynakları

26 Mayıs 1957 Abant Depremi:

http://www.cumhuriyetarsivi.com/monitor/index2.xhtml  (18.04.2018)