Marmaris Açıkları (Muğla) Depremi Mw 5.2 Ön Degerlendirme Raporu