Marmara Denizi, Silivri Açıkları (İstanbul) Depremi Mw 5.8 Ön Değerlendirme Raporu