Deprem Detay
Büyüklük 1.7 (ML)
Yer Gaziantep - Nurdagi
Tarih 14/10/2021 - 05:05:54 (TS)
Enlem 37.1066 (K)
Boylam 36.8331 (D)
Derinlik 5.10 (KM)
Ülke İl İlçe Köy Mesafe
En yakın 5 yerleşim merkezi
Türkiye GAZIANTEP NURDAGI DURMUSLAR 0.25
Türkiye GAZIANTEP NURDAGI HAMIDIYE 3.88
Türkiye GAZIANTEP NURDAGI ATMALI 4.79
Türkiye GAZIANTEP NURDAGI KATRANCI 5.00
Türkiye GAZIANTEP NURDAGI TOPLAMALAR 5.39
Ülke İl İlçe Köy Mesafe
Büyük illere uzaklığı
Türkiye ANKARA Merkez - 468.51
Türkiye ERZURUM Merkez - 495.63
Türkiye ANTALYA Merkez - 548.46
Türkiye ISTANBUL Merkez - 806.13
Türkiye IZMIR Merkez - 866.30

TÜRKİYE’DEKİ DİRİ FAY SİSTEMLERİ VE DEPREMSELLİK

ÖLÜDENİZ FAY SİSTEMİ DİRİ FAYLARI

Arabistan, Afrika ve Anadolu levhalarının birbirleriyle göreceli hareketleri sonucunda, doğuda Arabistan levhasının Avrasya levhası ile çarpışması, batıda ise Afrika ve Anadolu levhalarının dalma-batma sınırı ile yakınsaması sonucu Doğu Akdeniz Bölgesi’nin sismotektoniği gelişmektedir (McKenzie 1970, 1972). Söz konusu yapı içerisinde bulunan  Ölüdeniz Fay Sistemi dünyanın en büyük kıtasal faylarından  birisidir. Ölüdeniz Fayı, yaklaşık 1000 km uzunluğunda sol yönlü doğrultu atımlı bir faydır. İç yapısındaki doğrultu atımlı faylar, pull-apart havzalar veya grabenler tarafından ayrılır (örneğin Gharb Havzası, Hula Havzası, Ölüdeniz rifti ve Elat Körfezi) (Quennell, A. M. , 1958) (Ben-Avraham, Z., Almagor, G., Garfunkel, Z., 1979,). Ölüdeniz Fayı kuzeyde DAF’dan başlar güneyde Aqaba Körfezine kadar uzanır. Jeolojik, Jeomorfolojik ve Jeofiziksel veriler erken ve orta Miyosenden beri ÖDF üzerindeki sol yanal doğrultu atımlı hareketin, fayın güney segmentinde göreceli olarak 105-110 km, kuzey segmentinde ise yaklaşık 60 km lik bir yer değiştirmeye neden olduğunu göstermektedir (Khair, K., Karakaisis, G. F. and Papadimitriou, E. E., 2000).

 

ÖLÜDENİZ FAY SİSTEMİ ÜZERİNDE MEYDANA GELEN TARİHSEL VE ALETSEL DÖNEM (M ≥ 6.0) DEPREM AKTİVİTESİ:

Tarihsel Dönem Depremleri: 551, 1201, 1759 Lübnan (Ms=7.5, Ms=7.5, Ms=7.4), 115, 245, 859, 1139, 1170, 1822 Karasu Bölgesi (Ms=7.3, Ms=7.4, Ms=7.9, Ms=7.3, Ms=7.4, Ms=7.4) 1157 El-Ghab Ms=7.2 depremleri

Aletsel Dönem Depremleri: 11 Temmuz 1927 Batı Şeria İsrail Ms=6.2, 16 Mart 1956 Lübnan Ms=6.0,

 

Kaynak:

  • F. Tuba Kadirioğlu, Recai F. Kartal, Tuğbay Kılıç, Doğan Kalafat, Tamer Y. Duman, Selim Özalp, Ömer Emre, An Improved Earthquake Catalogue (M ≥ 4.0) For Turkey And Near Surrounding (1900-2012). 2nd European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, İstanbul Aug. 25-29,2014.Page:411-422 (Proceedings Book)

  • Khair, K., Karakaisis, G. F. and Papadimitriou, E. E., 2000, Seismic zonation of the Dead Sea Transform Fault area, Annali di Geofisica, 43, 1, 61-79.

İvme Değerleri

PGA - PGV - Şiddet

Depremi Hissedenler

Belgeler