01 ŞUBAT 1944 BOLU-GEREDE DEPREMİ
01/02/1944

Kuzey Anadolu Fay Zonu'nda, Bolu-Gerede arasında, Ms=7.3 büyüklüğünde çok yıkıcı bir deprem olmuştur. Deprem, doğuda Ilgaz'dan batıda Abant'a kadar uzanan 200 km uzunlukta ve 25 km genişlikte bir alan içinde yer alan tüm köyleri ve yerleşim yerlerini yerle bir etmiştir. Depremde, binlerce insan hayatını kaybetmiştir. Deprem, bu zon içinde bulunan tüm mühendislik yapılarını harabe haline getirmiştir. Depremde, 185 km uzunlukta bir yüzey faylanması meydana gelmiştir. Deprem kırığı boyunca 3.5 m sağ yönlü yatay ve 1.5 m civarında düşey atım gelişmiştir. Kırık boyunca kuzey taraf aşağıya düşmüştüri Uzun periyod etkisinden kaynaklanan etki nedeniyle, Ankara ve Ġstanbul'da birkaç ev çökmüş ve pencere camları kırılmıştır. En son kırığın batı ucunun KD ve GD'sunda, Düzce ve Mudurnu'da iki büyük artçı deprem meydana gelmiş ve bu bölgelerde ağı hasar yaparak birçok kişinin ölmesine neden olmuştur. Deprem dış-merkezinde en büyük şiddet MSK=X olarak belirlenmiştir (Lahn 1944, Taşman 1944, Pamir 1948, Pınar ve Lahn 1952, Ergin vd. 1967, Ketin 1969, Ambraseys 1970, 1975, Erdik ve Eren 1983, Ambraseys 988).

                                                            Şekil 1. Bolu-Gerede Depremi eşşiddet haritası.

                                                                             Gazete Manşetleri

                                                   

                                                              Depremi ile ilgili Fotoğraflar

 

Kaynaklar

Demirtaş, R., Türkiye Diri Fayları ve Deprem Etkinlikleri Paleosismolojik Çalışmalar ve Gelecek Deprem Potansiyelleri , Ankara (Yayımlanmamış)

Eyidoğan, H., Güçlü, U., Utku Z., ve Değirmenci E., 1991. Türkiye Büyük Depremleri Makro-Sismik Rehberi(1900-1988) ,İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü ,İstanbul

Web kaynakları

https://www.cumhuriyetarsivi.com/monitor/index.xhtml (31 Ocak 2019)

https://bingol.afad.gov.tr/tr/25054/Tarihte-Bu-Ay-1-Subat-1944-Bolu-Gerede-Depremi-Ms-7-3 (31 Ocak 2019)

http://www.geredemedyatakip.com.tr/wp-content/uploads/2012/12/Gerede-Depremi.jpg (31 Ocak 2019)