27 Haziran 1998 Adana Ceyhan Depremi Ms:6.3
27/06/1998

27 Haziran 1998 tarihinde yerel saat ile 16:55’de, Adana iline bağlı Ceyhan-Misis arasında yer alan bir bölgede Ms:6.3 (USGS, ISK ), orta büyüklükte bir deprem olmuştur. Ana şokun aletsel koordinatı 36.85 K ve 35.55 D (ERD), 36.67 K-35.49 D(USGS)  ve odak derinliği 23 km olarak saptanmıştır.  Depremde toplam 145 kişi hayatını yitirmiş ve 1500 den daha fazla kişi yaralanmıştır (Şekil 1). 

Deprem, Ceyhan nehri taşkın ovası çökellerinde oldukça yaygın sıvılaşmalara neden olmuştur. Ana şok (Ms=6.3) ve 4 Temmuz 1998 artçı-depremi (Ms=5) sıvılaşma meydana getirmiştir. Bu artçı depremden hemen sonra tekrar bölge ziyaret edilmiş ve ana şok sırasında meydana gelmiş kum konilerinde su ve kum çıkışlarının hala devam ettiği gözlenmiştir (Şekil 2).

27 Haziran 1998 Adana-Ceyhan depremi yerleşim alanlarının seçiminde ve yapılaşmanın oluşumunda bilimsel yöntemlere daha fazla itibar edilmesi gerektiğini vurgulayan bir olay olmuştur. 2. Derece deprem bölgesi belirlenmiş bu alanda son 55 yılda üç hasar yapıcı deprem olması ve yerleşim alanlarında maruz kalınan önemli zemin etkileri Türkiye de deprem hasarlarının azaltılmasına yönelik bilimsel araştırmaların sayı ve nitelik olarak artmasında yarar olduğunu göstermektedir (Çelen Vd., 1998).

Şekil 1. 27 Haziran 1998 Adana-Ceyhan Depremi Gazete Haberleri (www.cumhuriyetgazetesi.com )

Şekil 2.  27 Haziran 1998 Adana-Ceyhan Depreminden fotoğraflar (www.deprem.afad.gov.tr)

Şekil 3.  27 Haziran 1998 Adana Depremi hakkındaki haber. (www.trtarsiv.com)

 

Kaynaklar

Celep, Z., Erken, A., Eyidoğan, H., Hasgür, Z., Kaypak, B., ve Ülker, R., 1998. 27 Haziran 1998 Adana-Ceyhan Depremi Hakkında İ.T.Ü. Ön Görüş Raporu, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yapı ve Deprem Uygulama Araştırma Merkezi, İstanbul

Web kaynakları

27 Haziran 1998 Adana-Ceyhan  Depremi:

https://www.cumhuriyetarsivi.com/secure/sign/buy_page.xhtml?page=4497547 (29.05.2018)

27 Haziran 1998 Adana-Ceyhan  Depremi:

https://deprem.afad.gov.tr/galeri/236393 (29.05.2018)

27 Haziran 1998 Adana-Ceyhan  Depremi:

http://www.trtarsiv.com/izle/105330/1998-adana-depremi (29.05.2018)