20 Haziran 1943 Hendek Adapazarı Depremi
20/06/1943

20 Haziran 1943 günü saat 17:32’de, Adapazarı ovasında, Hendek yakınlarında Ms=6.4 büyüklüğünde çok şiddetli bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, Adapazarı, Hendek, Akyazı ve Arifiye'de oldukça ağır hasara neden olmuştur (Şekil.1). Bu bölgede yer alan köylerin çoğu kısmen ya da tamamen yıkılmıştır. Ayrıca deprem can kaybına neden olmuştur. Telefon hattı ve tren yolu önemli derecede hasar görmüştür. Deprem çok uzak bölgelerde de hissedilmiştir. İstanbul'da 4 yüzyıla ait Konstantin Sütunu da hasar görmüştür. Deprem dış-merkezinde en büyük Şiddet MSK=VIII olarak belirlenmiştir (Pınar ve Lahn 1952, Erdik ve Eren 1983, Ambraseys 1988). (Demirtaş R.)

Pamir ve diğ. (1943)’ne göre, bu depremlerde Hendek’te yapıların % 25’i tümüyle yıkılmıştır. Adapazarı’nda bu oran  % 20’dir. Deprem şiddetini belirlemek güçtür. Her iki ilçede de yapılar çok farklıdır. Bu nedenle hasar ve tahribatın az ya da çok olması doğaldır. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın raporuna göre bu depremde yıkılan ya da onarılamayacak kadar zarar görmüş yapı sayısı 5975;, onarılabilecek yapı sayısı 4361’dir. 304 yurttaş yaşamını yitirmiş (24 Haziran 1943 tarihli Cumhuriyet gazetesine göre 346), 234 kişi de yaralanmıştır (Eyidoğan vd., 1991).

Şekil 1. Adapazarı-Hendek Depremi  

( www.tarihtebugun.org )

 

Kaynaklar

Eyidoğan, H., Güçlü, U., Utku Z., ve Değirmenci E., 1991. Türkiye Büyük Depremleri Makro-Sismik Rehberi(1900-1988) ,İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü ,İstanbul

Demirtaş, R., Türkiye Diri Fayları ve Deprem Etkinlikleri Paleosismolojik Çalışmalar ve Gelecek Deprem Potansiyelleri , Ankara (Yayımlanmamış)

Web kaynakları

20 Haziran 1943 Hendek-Adapazarı Depremi:

https://www.tarihtebugun.org/20344-20-haziran-1943_adapazari_hendek_depremi.html (28.05.2018)