1 Şubat 1944 Bolu Gerede Depremi Ms:7.3
01/02/1944

Kaynak: Cevat Taşman, Gerede Bolu Depremi Hakkında Rapor. Bayındırlık Bakanlığı 0.25.343.TASO 1944 c.1 907 1

 

Bolu-Gerede-Çerkeş depremi olarak da anılan 01 Şubat 1944 depremi, Anadolu’nun büyük bir bölümünde hissedilmiştir. Yüksek hasar batıda Bolu Ovasından, doğuda Kurşunlu’ya kadar uzanan yaklaşık 200 km uzunluğundaki bir bölgede gözlenmiştir. Komşu illerden Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kastamonu, Zonguldak ve Çankırı bölgelerinde hafif hasarlar görülmüştür. Deprem’de 50000 yapı kısmen ya da tamamen yıkılmış, yaklaşık 4000 yurttaş yaşamını yitirmiştir. Bolu-Gerede-Uluslu doğrultusunda oluşan fayın uzunluğu 180 km’dir. Fay boyunca gözlenmiş sağ yönlü yatay atım, Bolu Kaplıcaları yolu üzerinde 4m olarak gözlenmiştir. Söz konusu depremden sonra meydana gelen artçı sarsıntılarda; 15 Şubat 1944 Düzce’de 3000 ev yıkılmış 80 kişi hayatını kaybetmiştir. 11 Mart 1944 Gerede sarsıntısında 700 kişi hayatını kaybetmiş ve 5300 yapı hasar görmüştür. 5 Nisan 1944 Mudurnu sarsıntısında 30 can kaybı ve 900 evde hasar gözlenmiştir.

Depremin uzak alan etkileri Ankara ve İstanbul’da görülmüş, buralarda birkaç ev yıkılmış ve camlar kırılmıştır (Ambraseys, 1988). Deprem ile ilgili eşşiddet haritası ve p dalgası ilk hareket yönüne göre elde edilen odak mekanizması çözümleri aşağıdaki şekillerde verilmektedir.

Kaynak: Eyidoğan, H.ve diğ. 1991. Türkiye Büyük Depremleri Makro-Sismik Rehberi, İTÜ, Maden  Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü