Kiğı (Bingöl) Depremi Mw 5.2 Ön Degerlendirme Raporu