Türk-Japon Ortak Projesinde Sismograf İstasyonlarının Kurulma Esasları