Odak Mekanizması Çözüm Yöntemleri
Odak Mekanizması Çözüm Yöntemleri


Doğan Kalafat

Özet


19. Yüzyıldan itibaren sürekli gelişen Sismoloji bilimi sayesinde deprem dalgalarının çeşitli özellikleri ve deprem odağındaki hareketin mekanizması arasında bir ilşkinin var olduğu ortaya çıkarılmıştır. Deprem odağındaki etkili olan kuvvetlerin incelenmesi, odak mekanizması çözümleri yöntemleri ile mümkün olmuştur. Mekanizma çözümlerinde, düğüm düzlemlerinin konumuna, eğim yönüne ve eğim açısına bağlı olarak faylanma türü, asal gerilme eksenlerinin konumlarına ve dalım açılarına göre de etkili kuvvetlerin doğrultusu kestirilebilir. Böylece odak mekanizması çözümleri yapılan depremlerin bulunduğu bölgenin güncel tektoniğine bir yorum getirilme olanağı sağlanmış olur. Bu çalışma özellikle yerbilimleri dalındaki öğrencilerin odak mekanizması yöntemlerini daha iyi anlamaları ve pratik çalışma olanağı yapmaları amacı ile yazılmıştır.

Summary


The developments are Seismology since the 19th Century show that there is a close relation between the focal mechanism and the waveforms generated by the earthquake. The earthquake focal mechanism studies unables one to get information on the forces acting at the focus. The Strike, dip and the rake of the nodal planes show the faulting type, the principal stress axis orientation and plunge show the strike of the forces. Thus, through the focal mechanisms of the earthquakes one may obtain an idea on the tectonic regime of a region. This study is aimed to provide some basic knowledge on the focal mechanism studies, especially for earth science students.