Adana ve Çevresinin Sismotektonik Özellikleri
Adana ve Çevresinin Sismotektonik Özellikleri


Doğan Kalafat, Ali Pınar

Özet


27 Haziran Adana-Ceyhan depremi, son yıllarda Türkiye'de büyük bir şehirde olan en önemli depremdir. Adana ve çevresi özellikle son yüzyılda önemli bir deprem etkinliğine sahip olmuştur. Buna, Adana-Misis 1945 (Ms꓿5.7), 1952 (Ms꓿5.3), Adana-Kozan 1979 (Mb꓿5.1), Gaziantep 1986 (Mb꓿5.0), İskenderun Körfezi 1989 (Mb꓿4.9), Kadirli-Adana 1991 (Mb꓿5.2), Adana-Ceyhan 1994 (Mb꓿5.0) ve Adana-İskenderun 1994 (Mb꓿4.9) depremleri örnek olarak verilebilir. Tüm bu depremlerin fay düzlemi çözümleri bölgede karmaşık deformasyonların hüküm sürdüğünü göstermektedir. Doğrultu atım bileşeni olan normal ve ters faylar, doğrultu atımlı faylar bölgede hakim faylanma tipleridir.

Ana şoku (Md꓿6.3, Ms꓿6.2) takip eden 3 ay içerisinde hissedilir türde (çoğunluğu Md>3.0) toplam 137 adet artçı depremin lokasyonu yapılmıştır. 27 Haziran 1998 Adana-Ceyhan depreminin artçılarının dış merkez dağılımlarına bakıldığında, ağır hasar gören bölge ile artçı sarsıntıların dağılımının uyumlu olduğu, artçı sarsıntıların Adana Ovası’na güneydoğuya doğru ve genel gidişinin de KD-GB şeklinde yoğunlaştığı görülmüştür.

Summary


The June, 1998 earthquake is the most recent event in Turkey devastating the Adana and Ceyhan cities. Adana and its surroundings experienced relatively high seismic activity during the last century. The Adana-Misis 1945 (Ms꓿5.7), 1952 (Ms꓿5.3), Adana-Kozan 1979 (Mb꓿5.1), Gaziantep 1986 (Mb꓿5.0), Gulf of İskenderun 1989 (Mb꓿4.9), Kadirli-Adana 1991 (Mb꓿5.2), Adana-Ceyhan 1994 (Mb꓿5.0) and Adana-İskenderun 1994 (Mb꓿4.9) events are examples proving this fact. The focal mechanism solutions of the above earthquakes indicate that the region undergoes complex tectonic regime. Normal and reverse faulting with strike-slip components along with strike-slip faulting are observed.

After the main shock (Md꓿6.3, Ms꓿6.2) 137 mostly felt aftershocks of M>3.0 were located. The aftershocks distribution and the maximum damage area are in good correlation.