Türkiye’deki Bütün İlçeler için Magnitüd – Frekans İlişkisinin Belirlenmesi