Sağlık Hizmetlerinde Afet Yönetimi
Sağlık Hizmetlerinde Afet Yönetimi


Nilgün Sarp

Özet


Afetler ülkelere değişik boyutlarda birçok zarar verirler. Bunlar fiziksel, sosyal ve ekonomik yönden olabileceği gibi, en önemlisi can kaybı ve yaralanmalara yol açmasıdır.

Bir ülkedeki sağlık sisteminin afet ile ilgili düzenlemeleri bulunmalıdır ve bu düzenlemeler, ulusal sağlık sisteminin bir parçası olarak yer almalıdır. Yapılan düzenlemeler belli aralıklarla gözden geçirilmeli, olabilecek değişiklikler zamanında planlara aktarılmalıdır.

Gerek jeolojik gerek iklim koşulları nedeniyle ülkemizde sıklıkla doğal afetler yaşanmaktadır. Topraklarının % 98'i deprem kuşağında bulunan ülkemizde yaşanan doğal afetlerin %61 'ini depremler oluşturmaktadır.

Ülkemizde afetler ile ilgili yasal düzenlemeler mevcuttur. Ancak bunların uygulanmasında sorunlar yaşanmaktadır. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan “Afet, Felaket, Salgın Hastalık, Göç Gibi Olağan Dışı Hallere ilişkin Sağlık Hizmetleri Yönergesi", ne yazık ki hayata geçirilememiştir.

Ülkemizde de gelişmiş ülkelerde olduğu gibi hem kurum hem de ülke düzeyinde afetlere ilişkin planlar yapılmalı, bu planlar belli aralıklarla gözden geçirilerek yeniden düzenlenmeli ve tüm planlar birbiriyle ilişkili olup bir bütün halinde yer almalıdır.

Summary


Natural disasters frequently cause major problems which affect a population's health and hinder a nation's socioeconomic development by draining its scarce financial resources in an effort to repair damages.

A country's health systems and public health infrastructure must be organized and ready to act in disaster situations as well as under normal conditions and must be cognizant of the type of measures to be taken in event of a disaster . These will differ according to the severity of the disaster's impact on the national health system.

Ninety eight percent of Turkey is in the earthquake area. So, Turkey is one of the countries which loses life and property against to the natural catastrophes because of geological and topographic structure, and climate conditions.

There are sufficient laws and regulations which are in effect at present in Turkey, but they are not implemented efficiently by central and local officials responsible for disaster management. Also there is a regulation prepared by the Ministry of Health and it looks effective but it has never been implemented. All public and goverment officials must feel responsible for the disaster management All Ministries must develop their own disaster management and action plans for executing the tasks assigned to them within the national plan.

And they must be updated and evaluated periodically.