Çerçeve Açıklıklarının Yatay Deprem Yüklerinden Oluşan Kolon Düşey Yükleri Üzerindeki Etkisi
Çerçeve Açıklıklarının Yatay Deprem Yüklerinden Oluşan Kolon Düşey Yükleri Üzerindeki Etkisi


Şemsi Yazıcı

Özet


Bu çalışmada çerçeve açıklıklarının, yatay deprem yüklerinden oluşan kolon düşey yüklerine etkileri incelenmiştir. Bu amaç çerçevesinde seçilen 3 katlı ve 3 açıklıklı çerçevede kolon rijitlikleri 21. kiriş rijitlikleri 1 alınarak, kat yükseklikleri sabit kabul edilerek ve aks uzunluğu sabit tutularak çerçevenin açıklıları değiştirilmek suretiyle yatay deprem yüklerinin etkisi ile oluşan kolon düşey yükleri matris deplasman yöntemi ile çözümlenerek değişimler belirlenmiştir.

Yapılan hesaplamalar neticesinde yatay yükler etkisi ile zemin kat kolonlarında oluşan eksenel yüklerde çerçeve açıklıklarının eşit olması duruma kıyasla rastgele seçilmesi halinde yaklaşık 2 ile 4.5 kat arasında yükselmelere sebep olduğu görülmektedir. Depreme dayanıklı yapı taşıyıcı sitem tasarımı yapılırken mimari ve işlevsel gereksinimler de gözönüne alınarak mümkün olduğunca çerçeve açıklıklarının birbirine eşit seçilmesi yapıda oluşacak düşey etkileri azaltmak açısından büvük faydalar sağlanacaktır.

Summary


In this, study the influence of bay span lengths on the column axial forces in a frame subjected to lateral earthquake forces has been investigated. So this end a model 3 bay, 3 story frame, in which the column and beam rigidities were 21 and 1 respectively has been analyzed by the matrix displacement method for varying span lengths, the total horizontal span being kept constant, to determine the axial force variations.

The analyses have revealed that when spans are chosen at arbitrary lengths, the axial forces may come out to be as 2-4.5 times those occurring in an equal span frame. As a result, in earthquake resistant design choosing a structural svstem with span lengths as nearlv equal as permitted bv the architectural and functional requirements will be favorable in reducing vertical effects induced in the structure.