Betonarme Çift Donatılı Dikdörtgen Kirişlerin Süneklik Düzeyi
Betonarme Çift Donatılı Dikdörtgen Kirişlerin Süneklik Düzeyi


Mehmet H. Özyazıcıoğlu, Şemsi Yazıcı

Özet


Bu çalışmada; betonarme çift donatılı dikdörtgen kesitlerin süneklik düzeyleri, basınç donatısı/çekme donatısı oranına, beton ve çelik sınıflarına bağlı olarak belirlenmiştir. Çözümlemede sargı donatısının beton mukavemeti ve maksimum birim kısalma üzerindeki etkisi ihmal edilmiştir. Nümerik inceleme sonucunda. aynı çelik sınıfı için basınç donatısı/çekme donatısı oranı ve beton dayanımı arttıkça dönme sünekliğinin arttığı görülmüştür. Buna karşın, donatı akma mukavemetinin artması dönme sünekliğini düşürmektedir. Yeni Deprem Yönetmeliği ve Betonarme Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları (TS 500)’ de: süneklik için öngörülen donatı sınır oranlarının sağladığı süneklik düzeyleri belirlenmiştir. Yüksek dayanımlı çelik sınıfları için yönetmeliklerde öngörülen donatı oranlarının yeterli dönme sünekliğini garanti etmediği sonucuna varılmıştır. Bu amaçla çift donatılı dikdörtgen kesitlerde doğrudan toplam çekme donatısı oranını sınırlayıcı ampirik bir bağıntı önerilmiştir.

Summary


The available ductilitv of doubly reinforced concrete beam sections with a range of tension and compression steel ratios and strength of steel and concrete are evaluated. The concrete is treated as unconfined. The numerical investigation have revealed that for a specific reinforcing steel strength ductility increases with increasing top reinforcement ration and concrete strength, whereas steel yield strength has an adverse affect on the curvature ductilitv ofbeam sections. The provisions of the new edition of Turkish Earthquake Code and of Turkish Building Code Requirements for Reinforced Concrete (TS 500) on the longitudinal steel ratios are evaluated with respect to the ductility they provide. It is concluded that the maximum tension steel ratios currently permitted by these codes are too high to guarantee a minimum degree of curvature ductility for high-strength steel reinforcement. An empirical equation restricting the total tension reinforcement percentage is recommended to be used in design.