Sismik İstasyon Yerlerinin Tespiti İçin Sinyal – Gürültü Oranları Araştırması
Sismik İstasyon Yerlerinin Tespiti İçin Sinyal – Gürültü Oranları Araştırması


Adem Ömer, Bekir Tüzel

Özet


Deprem Zararlarının Azaltılması Araştırma Merkezi kurulması çalışmaları Japon (JICA) uzmanların katılımı ile Deprem Araştırma Dairesi tarafından sürdürülmektedir. Ortak proje Kuzey Anadolu Fay hattının orta bölümünde sismik veri toplama, işleme ve sonuçlarının Coğrafik Bilgi Sistemi (GIS) üzerindeki verilerle değerlendirilerek deprem sonrası meydana gelebilecek hasar ve kayıpları çok kısa bir sürede belirlemeyi hedeflemektedir.

Sismik veriyi toplayacak istasyon yerlerinin tespiti için yapılan çeşitli incelemelerle birlikte gürültü seviyesi ölçümleri de yapılmıştır. Kastamonu, Çankırı, Tokat, Amasya, Çorum, Yozgat, Samsun, Vezirköprü ve Niksar' da amaca en uygun yerleri tespit için en az iki en çok altı noktada ölçüm yapılmıştır. Alınan kayıtlar bilgisayarda işlenip filtre edilerek değerlendirilmiştir. Ayrıca o yerin özelliklerini belirleyen bilgiler de derlenerek karşılaştırmalı bir değerlendirme tablosu elde edilmiştir.

Bulunan uzaklık değerleri teorik olarak istasyondaki cihazın belirli büyüklükteki bir depremin frekans özelliği de dikkate alınarak algılanıp algılanamayacağı sonucunu vermektedir. Ancak bilimsel kabullerden gelen hatalar nedeniyle varılan neticenin gerçekte böyle olmadığı da dikkate alınmıştır. Bu çalışmadaki sonuçlar sadece değişik ölçüm noktalarının bir diğeri ile kıyaslanması yönünden değerlendirilmiştir. Haritalar üzerinde hangi noktaların diğerlerine göre daha iyi sonuç verdiği gösterilmiştir.

Summary


The activities for the establishment of Earthquake Disaster Prevention Research Center are continuing with the cooperation of Japanese Experts and Turkish engineers. Project area is covering Kastamonu, Çankırı, Amasya, Samsun, Tokat, Yozgat, Çorum, Niksar, Vezirköprü districts where central part of the North Anatolian Fault zone. Implementation of a seismic network for collecting and processing then producing early outputs describing damage distribution expectation and Earthquake parameters by using information from GIS database are main goal.

Preliminary results of noise level measurements are obtained after several fieldworks for site selection of Network local stations. All other know ledge related to physical and environmental conditions like the owner of the facility, PTT, electricity coordinates etc. has been collected and listed on a table.

The results presented on the maps which can give roughly information about event detection capability of each candidate point comparing to other within the same or the best ones for each city covering the region of interest. To collect and analyses more seismic data around the region to developed or improve the appropriate equation is the main goal of continuing works. And also to make a decision which place is most suitable for station site of the Seismic Network of the Project.