Rayleigh Yüzey Dalga Spektrumu, Cisim Dalgaları ve İlk Hareket Yönlerinden 1992-1997 Yıllarında Türkiye ve Civarında Oluşan Depremlerin (Ms=5.5-6.8) Analizi
Rayleigh Yüzey Dalga Spektrumu, Cisim Dalgaları ve İlk Hareket Yönlerinden 1992-1997 Yıllarında Türkiye ve Civarında Oluşan Depremlerin (Ms=5.5-6.8) Analizi


Pınar A., Kalafat D. ve Üçer S. B.

Özet


Bu çalışma çerçevesinde 1992 ile 1997 yılIarı arasında magnitüdleri Ms =5 .5 ile Ms =6.8 arasında değişen 9 depremin moment tensörleri belirlenmiştir. Üç farklı yöntem kullanılmıştır. Bunlar, Rayleigh yüzey dalgası spektrumlarının ters çözümü, kompleks cisim dalgalarının analizi ve ilk hareket yönlerinin dağılımından mekanizma çözümleridir. Her yöntemde kullanılan verinin niteliği farklı olduğundan elde edilen sonuçlar daha güvenilir bir moment tensörün elde edilmesi için birlikte değerlendirildi. Yüzey dalgalarından elde edilen çözümler kullanılan yöntem itibariyle stabil olmadığı gözlenmiştir. Yüzey dalgalarının dispersiyon özelliğinden olsa gerek ters çözümde kullanılan dalga boyu değiştikçe çözümünde değiştiğini gözledik. Bu problem ters çözüme başlangıç parametresi olarak verilecek bir düğüm düzleminin doğrultusu ve eğimi ile giderilmektedir.

Summary


The moment tensors of 9 earthquakes of magnitude range Ms=5.5-6.8 that had taken place in Anatolia during the period 1992-1997 were determined using three different techniques; inversion of surface wave spectra, inversion of complex body waves and first motion polarities. The face that the information covered in the data set for each method is different is used to get better moment tensor solutions-using the result of one method as a constrain at other. The inversion results of the surface wave spectra were found to be unstable. Probably due to the dispersive character of the surface waves the results were sensitive to wavelength. This problem was attacked by constraining the strike and the dip of a nodal plane using information obtained from the other two methods.