1995 Dinar Depremi ve Artçı Sarsıntılarının 3 Boyutlu Dağılımı
1995 Dinar Depremi ve Artçı Sarsıntılarının 3 Boyutlu Dağılımı


Kara M., Pınar A., İnce, Ş., Güngör A. ve Öğütcü Z.

Özet


1 Ekim 1995 tarihinde yerel saat ile 17:57'de Dinar'da, magnitüdü Ms=6.1 olan bir deprem meydana gelmiştir. Depremde önemli can ve mal kayıpları olmuştur. Depremden sonra Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün (KRDAE) Sismoloji Laboratuvarı elemanları bölgede artçı şokları takip etmek için bölgede lokal deprem istasyonlar kurmuşlardır. Bununun yanında bölgede kurulu bulunan sabit deprem istasyonlarından da yararlanılmış ve tüm veriler derlenerek çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Ana şokun dış merkezi, Dinar fayının güney batısındaki alüvyon yapıdaki ovalık bölgesindedir. Artçı şokların da %90'ının dış merkezlerinin dağılımları, Dinar fayının güneybatısında kümelendiği görülmekte ve bu kümelenmeler, Dinar grabeninin boyutlarını ortaya çıkarmaktadır. Ana şokun odak derinliği ilk varışlardan 5 km olarak bulunmuştur. Dalga şekli ters çözümlerden elde edilen sonuçlara göre en büyük enerji boşalımı 15 km derinlikte ve ilk kırılmanın başladığı andan 6 saniye sonra meydana geldiği yönünde sonuçlar elde edilmiştir. Bu iki olgudan kırılmanın sığdan derine doğru ilerlediği söylenebilir. Artçı şokların odak derinliklerinin dağılımına bakıldığında derinlikle fay düzleminin eğimi azaldığı görülmektedir. Bu da faylanmanın listrik özelliğe sahip olduğunu göstermektedir. Summary

Summary


An earthquake of magnitude Ms=6.1 took place on October 1, 1995 at local time 17:57 causing loss of life and severe damage. Soon after the main shock, local seismic stations were deployed at the epicentral region by the staff of Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute (KOERI), Seismological laboratory so as to monitor the aftershock activity. Both the local and permanent network of KOERI comprised of on-line, dial-up and radio-link stations were used to precisely locate the events. This study is based on these locations. The epicenter of the main shock was found to be to the SW of the Dinar fault. More than 90 percent of the epicenters are located at this part of the fault. The distribution of the epicenters identifies the dimensions of the Dinar graben. As for the focal depth of the main shock the first arrival data yields a depth of 5 km, whereas the waveform inversion results reveals that the maximum energy release is 6 seconds after the first P wave arrivals at depth range of 15 km. These two facts as well as the fact that the slope of the fault plane identified from the aftershock distribution decreases with depth support the concept of listric faulting.