17 Ocak 1995 Kobe (Hyogoken-Nanbu/Great Hanshin) Depremi Depremi
17 Ocak 1995 Kobe (Hyogoken-Nanbu/Great Hanshin) Depremi Depremi


Demirtaş R.

Özet


1923 Kanto depreminden sonra Japonya'da en çok can kaybına ve milyarlarca maddi hasarlara sebep olan büyük bir deprem, Hyogo bölgesinde 17 Ocak 1995 tarihinde yerel zamana göre 5:46 a.m. de meydana geldi. Deprem, Kobe ve civarındaki şehirlerde 5096 ölü, 13 kayıp ve 26 797 kişinin yaralanması ile sonuçlandı. 300 000 den daha fazla kişi evsiz kaldı ve 103 521 ev yıkılarak oturulamaz hale geldi.

Deprem, oldukça fazla aktif fayların olduğu bir bölgede meydana geldi. Depremin hiposantrı, Awaji adasının kuzeydoğu ucu ile Honshu adası arasında, Kobe şehrinin 20 km güneybatısında, Akashi boğazı içerisinde yer aldı. Depremin magnitüdü, 7.2, sismik momenti 3 x 1026 ve moment magnitüdü 6.9 olarak saptandı. Artçı şoklar ile hasar dağılımları ve yüzeyde görülen deformasyonlar, depremin 30-50 km uzunlukta bir kırık meydana getirdiğini gösterdi. Deprem kırığı, hiposantırdan iki yöne doğru yayıldı ve üç ana şoktan meydana geldi Deprem kırığı, Kobe şehrinin altına doğru ilerleyerek büyük derecede hasarlara neden oldu, Depremin odak mekanizması, sağ yönlü doğrultu atımlı fay çözümü verdi. Deprem, Awaji adasının kuzeybatı kenarında uzanan Nojima fayı boyunca, 1m-1.5 m yatay ötelenmeli bir kırık meydana getirdi.

Depremin artçı şokları, Awaji adası ile Kobe arasında yaklaşık 50 km uzunlukta dar bir hat boyunca yoğunlaştı. 17 Ocak-14 Şubat tarihleri arasında 6000 den fazla artçı şok kaydedildi. Artçı şoklar, depremden sonra dereceli olarak bir azalım gösterdi. Ana şoktan 2 saat sonra 4.9 magnitüdlü en büyük artçı şok meydana geldi.

RCEP tarafından episantırları ana şok ile aynı yerde olan ve ana şoktan 11 ve 6 saat önce meydana gelen dört tane öncül şok kaydedildi. Diğer yandan, kabuksal deformasyon analizlerinin ilk sonuçları, tiltmetre ve ekstensometrelerin tüm bileşenlerinde deformasyon değişimlerinde herhangi bir dikkate değer haberci olay meydana gelmediğini göstermiştir. Bununla birlikte, Hyogo ve Tottori bölgelerinde depremden önce ve sonrasında üç sıcak su kaynağında su içeriğinde, sıcaklığında ve elektrik iletkenliğinde geçici değişimler gözlenildi.

Depremde hasar gören bölgeler, Awaji adasının kuzeyinden başlayarak, Takarazuka, Kobe, Ashiya ve Nishinomiya şehirlerine doğru uzanan dar bir şerit alanda yer aldı. Depremin şiddeti, JMA tarafından 6 ve 7 şiddet değerleri olarak belirlendi. Kobe ve Nishinomiya şehirlerinde, fay yakınında yumuşak zeminlerde 0.8 g gibi en büyük ivme değerleri kaydedildi. Bu şerit alanda hasarın çok olması, bölgenin topoğrafik düzensizliklerinden dolayı zemin hareketinin büyütülmesi ile ilgilidir. Kobe bölgesinin jeolojisi, bu topoğrafik düzensizlikler ile uyumluluk göstermektedir. Kobe şehrinin bulunduğu alam, alüviyal yelpaze, kıyı düzlüğü ve sonradan ıslah edilerek doldurulmuş kısımlar olmak üzere üç farklı zemin tipi meydana getirir.

Summary


Hyagoken-Nanbu earthquake struck the southern part of Japan at 5:46 a.m. (local time) on 17 January 1995. This earthquake caused many loss of life and property. The great HanShin earthquake is the most damaging earthquake to strike Japan since great Kanto earthquake occurred in 1923. Earthquake resulted in 5096 death, 13 missing and 26 797 injured. People more than 300 000 was left homeless atul 103 521 building were destroyed.

Earthquake took place in a region where there are many active faults. Hypocenter of the earthquake is located between northeastern tip of Awaji island and Honshu mainland. Earthquake magnitude were assigned 7.2 by JMA. Seismic moment and corresponding to moment magnitude were determined 3xl026 and 6.9 respectively. The distribution of aftershocks and damages and observed surface deformation showed that rupture of 30-50 km occurred in this earthquake. The rupture of this earthquake consisting of three shocks propagated towards both sides of the hypocenter. The northeastern portion of this rupture extending to Kobe city caused high level of damages. Earthquake mechanism solution indicated right lateral strike slip fauIt. The earthquake produced dextral slip of 1-1.5 m on the Nojima fault passing parallel to the northwest coast of Awaji island.

Aftershocks concentrated on 50 km long and narrow line between Awaji island and Kobe city. Aftershocks more than 6000 were recorded from 17 January to 14 February 1995. They decreased gradually within this period. The largest aftershock of 4.9 was recorded just after main shock.

RECEP recorded 4 foreshocks which are consistent with the hypocenter of main shock 11 and 6 hours before the main shock. On the other hand, tiltmeters and extensometers monitoring crustal deformation did not showed any co-seismic changes as a precursory events. However, temporal variations were observed in water content and temperature and electrical conductivity in Hyogo and Tottori prefectures.

The severely damages were observed along the strip land extending from the northeastern tip of Awaji island through Takarazuka, Kobe, Ashiya and Nishinomiya city. The maximum intensity were assigned as 6 and 7 by Japan Meteorological Agency. Maximum peak acceleration of 0.8 g was recorded in-near fault regions on soil sites in Kobe and Nishinomiya cities. Ground motions were amplified due to topographic itregularities and as consequence of soil conditions. The geology of Kobe is coincides with these topographic irregularities. Kobe city is located on three different soils consisting of alluvialfan, coastal plain and reclaimed lands.