Yapı Temellerinin Deprem Titreşimlerinden Lastik Takozlarla Yalıtımı
Yapı Temellerinin Deprem Titreşimlerinden Lastik Takozlarla Yalıtımı


Bayülke N.

Özet


Depremlerde yapılara qelen yatay yükleri yapı periyotlarını uzatarak azaltmak taban yalıtmı yöntemi olarak tanımlanmaktadır. Sağlam zeninler üzerinde alınan kuvvetli yer hareketinin uzun periyotlarda daha küçük olan qenlikleri uzun periyotlu yapılara daha az yatay yük gelmesini sağlamaktadır. Yapıların periyotlarını uzatmak icin altlarına yatay yönde rijitliği çok az olan lastik takozlar konulmaktadır. Bu biçimde taban yalıtımı yapılmş yapıların depremlerde yapılara qelen yükleri önemli ölçüde azalttıkları gözlenmiştir. Lastik takozların tasarmı ve özelliklerinin deneysel olarak irdelenmesi icin qenel ilkeler bu bildirinin ana konularıdır. Konuya kısa ve temel ilkeler tanıtılarak bir qiriş yapılmaktadır.

Summary


Base isolation is a method for reducinq the lateral forces coming to a building during earthquakes by increasing the period vibration and damping of structures. Earthquake ground motion on firm qround tend to have smaller acceleration amplitudes at components with longer periods. Increasing the period of vibration of buildings to 2.0 to 2.5 seconds considerably reduces the forces coming to the structures. Experimental and earthquake observations support this approach. Protection of important buildings like hospitals etc. and strengthening of historical buildings by base isolation are becoming a very popular earthquake protection method. Using rubber pads for base isolation is rapidly developing. Design rules for rubber pads to he used for base isolation and the properties of rubber pads are presented. Rubber pad production has similarities to concrete production and each rubber pad should he tested prior to use. Rubber pad production and testing facilities should be nationally developed before any wide scale usage of this method of earthquake protection.