Batı Anadolu’da Kabuk Yapısının Saptanması
Batı Anadolu’da Kabuk Yapısının Saptanması


Doğan Kalafat, Mehmet Kara, Zafer Öğütcü, Gündüz Horasan

Özet


Batı Anadolu, özellikle Marmara Denizinin güneyinde kalan bölgede Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (B.Ü.K.R.D.A.E.) sismik ağına ait 7 adet yerleşik olarak kurulu bulunan deprem istasyonları tarafından kayıt edilen depremlere ait kabuktaki cisim dalgalarının varış zamanları kullanılarak elde edilen seyahat zamanları yardımı ile bölgedeki kabuk yapısı araştırılmıştır. 0-600 km. uzaklıklar arasındaki deprem verilerinden yararlanarak seyahat zamanı-uzaklık grafikleri oluşturulmuş ve istasyonların altındaki tabaka kalınlıkları ve hızları bulunmuştur. Sediment tabakasının hızı, yakın deprem verilerinden olup P dalga hızları sırasıyla üst kabuk için V₁ = 4.4-4.8 km/sn., alt kabuk için V₂ = 5.81-5.91 km/sn. ve kabuk-üst manto sınırındaki hız için de V₃ =7.75-7.94 km/sn. arasında elde edilmiştir.

Sediment tabakasının kalınlığı ortalama 3.0 km., toplam kabuk kalınlığının ise ortalama 29-30 km. arasında bulunmuştur. Vp/Vs oranının da 1.62-1.83 arasında, kabuktaki ortalama S dalgası hızının ise 3.2-3.6 km/sn. arasında değiştiği gözlenmiştir.

Summary


The crustal structure in the Western Turkey except the Marmara Sea Region were investigated using travel times obtained from the permanent seismic stations Boğaziçi University, Kandilii Observatory and Earthquake Research Institute. Thickness of the layers and seismic velocities were found by fitting the observed data to the travel time-distance graphs. The data obtained at epicentral distances between O and 600 km. The velocity of the sedimentary layer was found constrained by near earthquake travel time data. P-wave velocities were found in the range of V₁ =4.4-4.8 km/s for upper crust, V₂ = 5.81-5.91 km/s for lower crust. Pn wave velocity was found V₃ =7.75-7.94 km/s for crust-upper mantle MOHO discontinuity. Sedimentary layer thickness was found total 3.0 km and total crustal thickness found between 29-30 km. Vp/Vs ratios also calculated for 7 seismic stations, which found between 1.62-1.83 and S-wave velocity was found between 3.2-3.6 km/s.