17 Ocak 1995 Hyogoken Nanbu Depreminin Oluşum Mekanizması ve Deprem Dalgalarının Özellikleri
17 Ocak 1995 Hyogoken Nanbu Depreminin Oluşum Mekanizması ve Deprem Dalgalarının Özellikleri


Ömer Aydan

Özet


17 Ocak 1995'te Japonya'nın Hyogo Eyaletinin güneyinde Awaji Adası ile vilayet merkezi Kobe şehrinin bulunduğu Honshu Adası arasındaki Akashi Boğazında 7.2 şiddetinde bir deprem oluştu. Bu deprem yaklaşık 5500 kişinin ölümüne, çok sayıda bina; özellikle yükseltilmiş karayolları ile demiryollarında büyük hasarlara neden olurken dünyada örneği görülmemiş ölçüde sıvılaşma bütün deprem bölgesinde izlendi. Bu bildiride, önce Japonya’nın bulunduğu bölgenin genel tektonik yapısı kısaca verildikten sonra depremin oluştuğu bölgenin jeolojisi ve tektonik yapısı anlatılmaktadır. Daha sonra, depremin oluşum mekanizması ve oluşan deprem dalgaları ve özellikleri anlatılıp tartışılmaktadır.

Summary


An eartlıquake with a magnitude of 7.2 on Richter scale occured in the southern part of Hyogo Prefecture at 5.46 on Jan. 17, 1995. The earthquake killed more than 5500 People and damaged buildings, bridges elevated highways and railways.The epicenter of this earthquake was located as 34.6° N and 135.0° at a focal depth of 14.3 km. The analyses of seismic waves recorded at varioıus locations around the world indicated that the earthquake was caused by a right lateral strike-slip fault. However the detailed analysis of the waves by Prof. Kikuchi of Yokohama City University implied that three faults were activated in sequence, namely, Nojima fault, Maya fault system and Rokko fault system. The maximum lateral and vertical movements of the Nojima fault, which is a right lateral strike-slip fault were 180 cm and 135 cm, respectively. Furthermore, the seismic characteristics of earthquake waves are presented and discussed in relation to the faulting mechanism.