6 Kasım 1992 İzmir Depremi ve Artçı Şokları
6 Kasım 1992 İzmir Depremi ve Artçı Şokları


Türkeli N., Kalafat D., İnce Ş.

Özet


Bu çalışmada 6 Kasım 1992'de İzmir İli başta olmak üzere Seferihisar, Ürkmez, Doğanbey, Gümüldür, Payamlı, Menderes, Urla ve yakın çevrelerindeki yerleşim birimlerinde hasara sebep olan ve kuvvetlice hissedilen deprem ile bölgede meydana gelen deprem etkinliği ve bu etkinliğin diri faylarla ilişkisi incelenmiştir. İzmir depreminden sonra bölgede artçı şokların kaydedilmesi amacıyla geçici istasyon ağı kurulmuş ve deprem etkinliği incelenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda özellikle Doganbey yarımadası, Kuşadası körfezi, Seferihisar ve İzmir civarında artçı şok dağılımının yoğunlaştığı görülmüştür. Ayrıca İzmir depreminin P dalgalarının ilk hareket yönlerinden yararlanarak fay düzlemi çözümü yapılmış ve depremin doğrultu atımlı faylanma ile ilişkisi olduğu saptanmıştır.

Summary


In this study, the November 6, 1992 earthquake causing damage mainly in izmir, Seferihisar, Orkmez, Doganbey, Gilmilldilr, Payamli, Menderes, Ur la and near surroindings, was studied. Seismic activity in this area and its relation with the active faults were also investigated. After the earthquake, a temporary seismic network was set up in the area in order to record the aftershocks. It is understood from the results that the seismic activity has been condensed, mostly in Doğanbey Peninsula, Bay of Kuşadası, Seferihisar and İzmir. Using the first motion direction of the P waves, focal mechanism of the earthquake was determined, and it was shown that the strike-slip faulting had close relation with the earthquake.