Depremden Hasar Gören Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi
Depremden Hasar Gören Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi


Çatal H.H.

Özet


Ülkemizin büyük bir kısmının 1. derece deprem kuşağında olması deprem afetinin önemini arttırmakta, depreme dayanıklı yapılar tasarlamak ve üretmeyi gerekli kılmaktadır. Depreme dayanıklı yapı üretmek kadar depremden hasar görmüş yapıların onarım ve güçlendirilmesi de önemli bir konudur. Tekniğine uygun olarak tasarlanmış ve imal edilmiş yapılar. küçük depremleri hasarsız büyük depremleri ise taşıyıcı sisteminde çok kritik hasarlar ile atlatabilmelidir. Buna rağmen bazı yapılar depremden önemli oranda hasar görmektedir. Depremden hasar gören yapıların onarımında yapıya önceki dayanımını kazandırmak, güçlendirmede ise taşıyıcı sisteme gelebilecek deprem etkilerinin daha iyi karşılanması, yüklerin elemanlara daha uygun dağıtılması gibi amaçlar hedeflenmektedir.

Bu çalışmada betonarme çerçevelerden oluşan taşıyıcı sistemlerin deprem tesirlerine karşı güçlendirilmesi ve depremden hasar gören binaların onarım yöntemleri incelenmiştir. Çalışmanın sonunda olası bir depremden hasar görebilecek altı katlı betonarme bir binada yapılan güçlendirmeler sonunda yatay yüklere karşı taşıyıcı sistemin davranışındaki değişiklikler sayısal olarak incelenmiş, güçlendirme yöntemlerinin mukayesesi sunulmuştur.

Summary


Earthquakes, damages of earthquake are important topics of civil engineering. Since large part of our country is in earthquake zone, earthquake -resistant buildings must he designed and constructed. But some buildings are damaged because of earthquakes. There are very methods for rehabilitations of these buildings. Aims of these methods are to increase rigidities of buildings . moment, shear and axial force capacity of beams. columns. etc. In this study rehabilitations methods were compared for damaged reinforced concrete buildings and submitted numerical an example.