Yatay Yük Etkisindeki Betonarme Çerçevelerde Kat Deplasmanı ve Kesme Kuvveti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Yatay Yük Etkisindeki Betonarme Çerçevelerde Kat Deplasmanı ve Kesme Kuvveti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


Kaltakçı M.Y.

Özet


Bu çalışmada düğüm noktalarından yatay yük etki eden betonarme çerçevelerdeki kolon kesme kuvvetlerinin yaklaşık olarak belirlenebilmesi amacıyla çerçevenin yatay kat deplasmanı, kat kesme kuvveti ve kolon kesme kuvveti arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bu amaçla rijitlik matrisi yöntemi ile çok sayıda değişik özellikteki çerçevelerde yatay kat deplasmanları ve kolon kesme kuvvetleri hesaplanmıştır. Bu çerçevelerde elde edilen yatay kat deplasmanları ile kat kesme kuvvetleri ve kolon kesme kuvvetleri arasındaki ilişki istatistiksel olarak incelenmiş ve doğrusal bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Kolon kesme kuvvetleri için bulunan istatistiksel sonuçlar, kolon düğüm noktaları rijitlikleri ile ilişkilendirilerek kat kesme kuvvetlerini kolonlara dağıtmak için kullanılacak katsayılar tablolar halinde verilmiştir. Buna göre yapılan çözüm sonuçları diğer yaklaşık yöntemlerle karşılaştırılmış ve sonuçların uyumlu olduğu görülmüştür.

Summary


In this study, the relationship between the horizontal floor displacement, floor shear force and column shear force were investigated with a view of obtaining the approximate column shear forces in reinforced concrete frames subjected to horizontal loads in their joints. The horizontal floor displacements and column shear forces were calculated in so many frames having different properties. The relationships between the floor shear forces and the horizontal floor displacements and column shear forces, respectively, were analysed statistically and found to be linear. The statistical results concerning- the column shear forces were related to the rigidity of the column joints and coefficients for the distribution of floor shear forces to the columns have been given in table. The results were compared with another approximate methods and found to be suitable.