Mafsallı Bağlantı Kirişli Bir Açıklıklı Birleşik Çerçevenin Kayma Rijitliği
Mafsallı Bağlantı Kirişli Bir Açıklıklı Birleşik Çerçevenin Kayma Rijitliği


Alku Z., Ertutar Y.

Özet


Bilindiği gibi perde-çerçeve sistemlerinin çözüm yöntemlerinde perdeler eğilme, çerçeveler ise kayma yapısı olarak kabul edililer. Çözüm için gerekli olan perde eğilme rijitliği kolayca hesaplanabilmekte, çerçeve bölümlerinin kayma rjitliğinin belirlenmesi çok basit olmakta ve hesapta yapılan kabuller önemli olmaktadır. Kirişlerin perdeye rijit olarak bağlanmasıyla oluşan birleşik çerçevelere. bazı durumlarda perde ile çerçeve bağlantı kirişinin rijit düğüm noktası teşkil etmesi temin edilememektedir. Bu çalışmada bir açıklıklı çerçevenin perde ile baglantısının mafsallı olabileceği gözönüne alınarak birleşik çerçevenin kayma rijitliği elde edilmiştir. Örnek olarak alınan birleşik çerçevede, baglantı kirişinin perdeye rijit ve mafsallı olarak bağlandığı durumlar için sistem Diferansiyel Denklem Yöntemi ile iki kez çözülmüş ve sonuçlar kıyaslanmıştır.

Summary


In the solution of shear-wall frame it is known that walls are and consicore is frames as shear structures. The bending rigidity of shear walls required for the solution of such systems can be readily calculated; whereas, the determination of shear rigidity of frames is not so simple as the assumptions foreseen for the solution play a significant role. ln combined frames where beams are connected rigidly to the shear wall.

The connecting beam between the snear wall and the frame can not assured under certain conditions to establish a rigid node. In the presented study, the shear rigidity of a single-span combined frame is potained, considering that its connection to the shear wall may be .For the sample combined frame, the system Differential Equation Method is solved twice for the two cases where the connection between The shear wall and the earn is constituted first as a rigid node and second by a hinged node. The results are then evaluated to compare the two cases.