Son Yıllarda Olmuş Bazı Büyük Depremlerin Odak Mekanizması Açısından İrdelenmesi
Son Yıllarda Olmuş Bazı Büyük Depremlerin Odak Mekanizması Açısından İrdelenmesi


Kalafat D.

Özet


Bu çalışmada Marmara bölgesinde ve Erzincan yöresinde meydana gelen 7 adet depremin odak mekanizmaları incelenmiş sonuçların bölge tektoniği ile ilişkisi araştırılmıştır. Her deprem için , P dalgalarının ilk hareket yönlerinin dağılımından yararlanarak fay düzlemi ve buna dik düzlemin doğrultu , eğimleri ve kayma açıları, faylanma cinsi, odaktaki etkili olan maksimum basınç ve tansiyon eksenlerinin azimuth dalımları hesaplanmıştır. Marmara bölgesinde yer alan depremlerin çözümleri farklı mekanizmaları ortaya koymaktadır. Bunlardan 24.04.1988 ve 12.02.1991 depremlerinin çözümleri genel çek-ayır tektonik çatıyı doğrular niteliktedir. 27.04.1985 depremi ters faylanma göstermekte olup bunun Ganos’ta var olan çalışma ile ilgili olabileceği sonucuna varılmıştır. Bunu yanısıra İstanbul Boğazının Kuzey açıklarından meydana gelen 10.06.1990 depreminin çözümü doğrultu atım bileşenli normal faylanma karakterinde olduğu ortaya konulmuştur.

Erzincan yöresinde ise KAFZ’nun Erzincan havzasından geçen fay parçalarının ve Ovacık fayının Kuzeydoğu ucunun çalıştığı görülmektedir. Erzincan depreminin faylanma doğrultusunun KB_GD sağ yönlü doğrultu atımlı, Pülümür depreminin ise fayylanma doğrultusnunun KD-GB olup sol yönlü doğrultu atımlı faylanma özelliği taşıdığı görülmüştür. Bu da oluş depremlerin, Erzincan havzasının güneydoğusunda ve Ovacık fayının havzaya yakın olan ucundaki düzlemde meydana geldiğini göstermektedir.

Summary


The focal mechanism of 7 earthquakes occured in Marmara Region and Erzincan area and their relation with the regional tectonics vas investigated. Using the P first motion information the strikes, the dip and the rake of the fault planes, as well as, the azimuth and plunge of maximum tension and pressure axises and the faulting types were determined. The focal mechanism solutions of the earthquakes that occur in Marmara Region differ from source to source. The April, 1988 and Feb. 12, 1991 earthquakes support the general pull-apart faulting systems of the region. But, the Apr. 27, 1985 earthquakes fault plane solution shows revers faulting that result from the compression of Ganos Mountains. On the contrary, the June 6 1960 earthquake that occurred to the North of Bosporus indicated normal faulting with strike-slip component. The active fault segments at Erzincan area are the fault segments of NAFZ (North Anatolian faultZone)that goes through the Erzincan Basen and the North-east part of the Ovacık fault The faulting type of March 13,1932 Erzincan earthquake was right-lateral strike-slip with NW-SE direction. The faulting type of March 15, 1992 Pülümür earthquake was left-lateral strike-slip with NE-Sw direction. Faulting into account the general tectonic characteristic of the region the fault plane solution of these earthquakes, reveal that Erzincan earthquake place to the south-east of the Erzincan Basen and the Pülümür earthquake place near the conjunction point Ovacık fault with NAFZ.