Dijital Çok Kanallı Wiener Süzgecinin Çok Kanallı Deprem Sismogramlarına Uygulanması
Dijital Çok Kanallı Wiener Süzgecinin Çok Kanallı Deprem Sismogramlarına Uygulanması


Kurtuluş C.

Özet


Bu çalışmada, dijital cok kanallı Weiner süzgecinin çok kanallı deprem sismogramları üzerinde ne kadar etkili olduğu araştırılmıştır. Bunun icin bir dijital cok kanallı süzgec programı yazılmış ve önce çok kanallı sentetik bir sismogram üzerinde uygulanıp,olumlu sonuç alındıktan sonra on kanallı bir deprem sismogramına uygulanmıştır. Program’a P dalgası şekli arzu edilen çıkış olarak verilmiştir. Elde edilen süzülmüş değerler, sismogram üzerinde P dalgalarının iyi bir şekilde açığa çıkarıldığını ve diğer dalgaların ise arzu edilir ölçüde süzüldüğünü göstermiştir. Bu sonuç, cok kanallı deprem kayıtlarından arzu edilen dalgaların ortaya çıkartılmasında ve diğerlerinin süzülmesinde dijital çok kanallı weiner süzgecinin başarılı bir şekilde uygulanabileceğini göstermektedir.

Summary


In this study, an attemt has been done to illustrate how digital multichannel Wiener filter is effective on multichannel earthquake records. To do this, a digital multichannel Wiener filter program was written and first was applied to a multichannel synthetic seismogram. -Raving obtained a positive result, it was applied t a ten channel earthquake record. P wave shape was given to the program as a desired output. The filtered values showed that the p waves were determined and the other undesired waves were filtered out successfully. This result illustrates the effectiveness of the digital multichannel Wiener filter to obtain the desired and to eliminate the undesired waves from the multichannel earthquake records.