Deprem Araştırmaları Türk-Alman Ortak Projesi Sismoloji Çalışma Grubunun Sismik Refraksiyon Alt Projesi Çalışmaları
Deprem Araştırmaları Türk-Alman Ortak Projesi Sismoloji Çalışma Grubunun Sismik Refraksiyon Alt Projesi Çalışmaları


Ateş R.

Özet


Deprem Araştırmaları konulu Türk-Alman ortak Projesi çerçevesinde Sismoloji Çalışma Grubu, Kuzey Anadolu Deprem sisteminin batı ucunda Mudurnu Vadisi (Adapazarı-Bolu) yöresinde 1984 yılından beri 9 adet mikrodeprem istasyonu çalıştırmakta olup şimdi yedek magnitüdleri 0.5-4.5 arasında değişen 2633 adet mikrodepremin değerlendirmesi yapılmış ve yıllık kataloglar halinde yayınlanmıştır. Bu mikrodeprem parametrelerinin doğru olarak belirlenmesinde, Moho’ya kadar inebilen yeraltı kabuk yapısının iyi modellenebilmesi büyük rol oynar. Kabuk yapısının tabaka özellikleri ve kalınlıkları dalma açıları, P ve S dalga hızları belirlenebilmesi içim çalışma alanlarında sismik refraksiyon profillerinin atılması gerekmektedir. Bu nedenle; Sismoloji çalışma Grubu Mudurnu Vadisi yöresinin kabuk yapısının daha iyi belirlenebilmesi için bir sismik refraksiyon çalışması yapmayı planlanmış idi. Bu tür bir bölgesel çalışmanın ülkemizde yapılmasının gerekliliği; uzun yıllardan beri belirtilmekte ise de bu güne kadar gerekli organizasyonun sağlanamamasının nedeni ile gerçekleştirilmemişti. Sözkonusu sismik derin refraksiyon çalışması ülkemizde ilk kez Deprem araştırmaları Türk-Alman ortak projesi kapsamında bir alt proje olarak, Türkiye Petrolleri A.O., Deprem Araştırma Dairesi ve Frankfurt Jeofizik Enstitüsü Sismoioji grubu işbirliği ile yapılmıştır. Arazi çalışmaları 20 Eylül - 30 Ekim 1991 tarihleri arasinda yürütülmüştür.

Elde edilen verinin değerlendirilmesi için kayıtların sayısallaştırılması projenin Alman tarafınca yapılarak Türk tarafına 11.05.1992 tarihinde teslim edilmiştir.