Batı Anadolu’da Yer Alan Sismik İstasyonlarının Süreye Bağlı Yerel Manyütüd Denklemlerinin Çıkartılması
Batı Anadolu’da Yer Alan Sismik İstasyonlarının Süreye Bağlı Yerel Manyütüd Denklemlerinin Çıkartılması


Kalafat D.

Özet


Bu çalışmada, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün Batı Anadolu 'da halen çalıştırmakta olduğu 21 adet deprem istasyonunun süreye bağlı yerel manyitüd denklemleri çıkartılmıştır.

Uzun yıllardan beri Atina(ATH) istasyonunun sağlıklı olarak verdiği ML yerel manyitüd (Local Manyitüd) değerleri Referans Manyitüd olarak kullanılarak tüm Batı Anadolu’da bulunan istasyonların yerel manyitüd denklemleri hesaplanmıştır. Böylece ülkemize uygun yerel manyitüd denklemleri geliştirilmiştir.

1990-1991 yılları arasında Kandilli Sismik Ağı tarafından kaydedilen depremler bu calışmada kullanılmıştır. Çalışmada aşağıda verilen bağıntı kullanılarak herbir istasyona ait manyitüd denklemleri En Küçük Kareler Yöntemi (E.K.K.Y.) kullanılarak çıkartılmıştır.

M= a + b (LoqT)2 + c D

Burada M Depremin aletsel şiddeti (Yerel Manyitüd). T Depremin seismogram üzerindeki kayıt süresi (Duration-saniye). D Depremin dış merkezi (Episantr-km) ve a. b. c. istasyona ait regresyon kayıtlarıdır.

Çalışmada 9 adet Radio-link. 12 adet sabit deprem istasyonu verisinden yararlanılmıştır. Her istasyona ait a. b. c. katsayıları ve manyitüd denklemleri üretilmiş ayrıca standart hataları. Standart sapma ve korelasyon katsayıları da hesaplanmıştır.

Summary


Duration dependent magnitude equations of 21 seismic station run by Kahdilli Observatory and Earthquake Research Institute in western Turkey were derived. The local magnitude equations ofAll the stations distributed all around the Western Turkey were determined. Using the ML local magnitude of Athens station as reference maqnitude. Thus, the suitable local magnitude equations for Turkey were improved. The Earthquakes that were used in the study were recorded by Kandilli Seismic Network during 1990-1991. The coefficients of stations were determined by using least-square fitting to the following equation.

M= a + b (LoqT)2 + c D

Where: M is Instrumental intensity (Local Maqnitude) of an earthquake, T s Duration of an earthquake (sec). D is Epicentral Distance (km.) and a. b. c are regression constants for the stations.

9 Radio-Link and 12 permanent stations data were used. a. b and c coefficients, duration dependent equations as well as standard error. Standard deviation and correlation coefficients were determined.