İznik Deprem İstasyonu İçin Yerel Magnitüd Denkleminin Saptanması
İznik Deprem İstasyonu İçin Yerel Magnitüd Denkleminin Saptanması


Kalafat D.

Özet


Bu çalışmada Kandilli Rasathanesi tarafından Marmara bölgesinde kurulu radio baglantılı deprem şebekesi (MARNET) bilnyesinde, 1990 yılı içersinde faaliyete geçen İznik (IZI) deprem istasyonunun, süreye bağlı magnitüd denkleminin çıkartılması amaçlanmıştır. Batı Anadolu ve özellikle Marmara bölgesindeki deprem etkinliğinin izlenmesinde MARNET istasyonlarI önemli rol oynamaktadır. Türkiye'de insanlar tarafından hissedilen depremlerin anında yerinin ve büyüklüğünün belirlenmesinde MARNET deprem şebekesinin ve bu şebekedeki istasyonlarin magnitüd denklemlerinin önemli rolü vardır.

M = a + b Log T + c D

bağıntısı kullanılarak E.K.K.Y. ile İznik istasyonuna ait süreye bağlı magnitüd denklemi çıkartılmıştır.

Burada; M = Depremin aletsel büyüklüğü (Magnitüd)

T = Depremin sismogram Üzerindeki kayıt süresi (sn)

D = Depremin dış merkez uzaklığı (Episantr-km)

a, b, c = Regresyon katsayılarıdır.

a = 0.5138 + 0.2479

b = 1.3906 + 0.1617

c = 0.001268 + 0.00039

Korelasyon Katsayısı = 0.95 olarak bulunmuştur.

Summary


The purpose of this study is to determine the duration dependent magnitude equation for station İznik (IZI) which was established in 1990 and which is one of the stations of MARNET (Radio linked seismic network in Marmara Region run by Kandilli Observatory, Bogaziçi University). Marnet is an important network that supply immediate information to Turkish Goverment Agencies regarding the location and size of any earthquakes. Following equati6n has been used to determine the duration dependent magnitude equation for IZI station using the Least Square Method

M = a + b Log T + c D

Here; M = Magnitude of Earthquake

T =Signal duration on the records of in second IZI

station D = Epicentral distance in km.

a, b, c = Coefficients of regresyon

a = 0.5138 + 0.2479

b = 1.3906 + 0.1617

c = 0.001268 + 0.00039

Calculated correlation coefficients = 0.95