Türkiye ve Yakın Çevresinde 1949-1980 Yılları Arasında Oluşan Magnitüdleri Saptanamamış Depremlerin Kayıt Süresi Magnitüd İlişkisi ile Magnitüdlerin tayini
Türkiye ve Yakın Çevresinde 1949-1980 Yılları Arasında Oluşan Magnitüdleri Saptanamamış Depremlerin Kayıt Süresi Magnitüd İlişkisi ile Magnitüdlerin tayini


Ayhan E., Kalafat D.

Özet


Bu çalışma Türkiye ve yakın çevresinde 1935-1980 yılları arasında oluşmuş olan ve manyitüdü dışında deprem parametreleri oluş tarihi, oluş zamanı, episantr koordinatları ve odak derinliği) uluslararası sismoloji merkezlerince tayin edilebilmiş depremlere manyitüd verebilmek amacı ile yapılmıştır.

Bu depremlerin manyitüdleri kayıt süresi ile manyitüd arasında aşağıda verilen bağıntı kullanılarak bulunmuştur.

M = a + bLogT + cD

Burada; M Depremin aletsel şiddeti (Manyütüd), T Depremin kayıt süresi, D Depremin dış Merkez (Episantr) uzaklığı ve a, b, c katsayılarıdır.

Çalışmada İstanbul Kandilli Rasathanesi (ISK) Merkez Deprem Laboratuarında düşey konumda çalıştırılmış olan kısa peryotlu Coulomb-Grenet ve uzun peryotlu Galitzin sismografı ile halen faaliyetini sürdüren ve düşey konumda çalıştırılan kısa peryotlu Benioff sismografına ilave olarak Batı Türkiye'de kurulu deprem istasyonlarından Gölpazarı (GPA) ve Dursunbey (DST) 'de düşey konumda çalıştırılmakta olan kısa peryotlu Teledyne Geotech sismoqraf sistemlerinin kayıtlarından yararlanılmıştır. Benioff sismografı 1964-1979 yılları arasında fotografik kayıt, 1979 yılından itibaren ise mürekkepli kayıt düzeninde farklı deplasman büyütmesinde çalıştırıldığı için süreye bağlı manyitüd denkleminin katsayıları her iki çalışma dönemi için ayrı olarak dikkate alınmıştır. Coulomb­ Grenet· ve Galitzin sismografı ile Benioff sismografının 1964-1979 yılları arasındaki çalışma düzenine ait süreye dayalı manyitüd hesabında kullanılarak katsayılar bu çalışmada hesaplanılmıştır. Diğerlerine ait katsayılar ise daha önceden yapılmış olan çalışmalardan alınmıştır. ÇaIışmada kullanılan katsayılar standart hataları ile birlikte aşağıda verilmektedir;

Galitzin Sismografı;

(1935-1966) a= 1.34 ± 0.68

b= 1.36 ± 0.29

c= 0.00063 ± 0.00031

Coulomb-Grenet Sismografı;

(1948-1973) a = -0.34 ±0.79

b = 2.03 ± 0.31

c = 0.00028 + 0.

Benioff Sismografı;

(1964-1979) a = 1. 22 ± 0. 58

b = 1.49 ± 0.23

c = 0.00012 ± 0.00027

Dursunbey (DST) İstasyonu; a = -0.81

b = 2.06

c = 0.0025

Gölpazarı (GPA) İstasyonu; a = 0.67

b = 2. 111

c = 0.0013

Mayitüdü belirlenmemiş olan 2565 adet deprem için sismogramlardan yapılan araştırma sonucu 1649 adet depreme manyitüd verilebilmiş olup geriye kalan 919 adet depremin süre okuma kriterlerine uygun olmadıkları bu çalışmada kullanılan sismograflar tarafından kayıt edilmedikleri görülmüştür.

Manyitüdü belirlenebilen depremlerden 50 adedine Coulomb-Grenet va Galitzin sismografları için bu çalışmada bulunan manyitüd ile deprem kayıt süresi arasındaki bağıntılardan Ms yüzey dalgası manyitüdü verilmiştir. Geriye kalan 1599 adet depreme ise Benioff sismografının değişik çalışma düzenleri ve GPA ile DST deprem istasyonlarındaki Teledyne-Geotech, sismograf sistemleri için, çalışmada kullanılan bağıntılar yardımı ile mb cisim dalgası manyitüdü verilmiştir.

Summary


This study has been done to give magnitude values to the earthquakes, locates in Turkey and near vicinity by International Seismological Centre during 1935-1980. The magnitudes were calculated using the duration­dependent magnitude equation.

M= a + bLogT + cD

Where, M Instrumental intensity (Magnitude) of an earthquake, T Duration of an earthquake. D Epicentral Distance and a, b, c are constants. The instruments whose records were used are as follows;

a)Vertical component of long period Galitzin Seismograph system at Istanbul Kandilli Observatory.

b) Vertical component of short period Coulomb-Grenet seismograph system at İstanbul Kandilli Observatory.

c) Vertical component of short period Benioff Seismograph system at Istanbul Kandilli Observatory.

d) Vertical, short period Teledyne Geotech Seismoqraph systems at Gölpazarı (GPA) , Dursunbey (DST) seismic stations.

From 1964 to 1979 the recordings of Benioff were photographic paper, but after 1979 the recording has been changed to ink system. Because of this fact, the magnification curve of displacement for Benioff was different for these periods and consequently the coefficients of duration dependent magnitude equations were different.

The coefficients of the duration dependent on the magnitude equation of Galitzin, Coulomb-Grenet and Benioff Seismograph system for the period 1964-1979 were calculated at this study. The coefficents of other stations were calculated previously:

Galitzin SeismoRraph;

(1935-1966) Coulomb-Grenet Seismograph;

(1948-1973) Benioff Seismograph;

(1964-1979)

a= 1.34 ± 0.68

b= 1.36 ± 0.29

c= 0.00063 ± 0.00031

a = -0.34 ±0.79

b = 2.03 ± 0.31

c = 0.00028 + 0.00023

a = 1. 22 ± 0. 58

b = 1.49 ± 0.23

c = 0.00012 ± 0.00027

Benioff Seismograph;

(after 1979)

a= 0.54

b= 1.34

c= 0.0017

Dursunbey (DST) Station; a = -0.81

b = 2.06

c = 0.0025

Gölpazarı (GPA) Station; a = 0.67

b = 2. 111

c = 0.0013

In this study 2565 seismograms have been investigated. As a result the magnitude values of 1649 earthquakes have been determined : the rest of 919 seismograms were out of reading creteria or were not recorded by the seismograph. Used in the study. Ms magnitude of 50 eartquakes were given using Coulomb-Grenet and Galitzin seismoqraphs. The duration dependent magnitude equation of the above seismoqraphs were found in this study. mb magnitudes of 1599 earthquake were calculated from Benioff seismograph and from Gölpazarı (GPA) and Dursunbey (DST) seismic stations.