1976-1986 Yılları Arasında Batı Türkiye’de Diri Fay Zonlarının ve Depremlerin Etkinliği
1976-1986 Yılları Arasında Batı Türkiye’de Diri Fay Zonlarının ve Depremlerin Etkinliği


Ayhan E., Kasnak E., Öğütçü Z., Kalafat D., İnce Ş., Akkartal B., Püskülcü S., Özel N., Öz G., Sevimay K., Kara M., Pınar A.

Özet


Bu çalışma 1976-1986 yılları arasında 36.00°-42.00° kuzey enlemleri ve 26.00°-32.00°doğu boylamları ile sınırlanmış olan Batı Türkiye ve yakın çevresinde oluşmuş depremlerin ortaya çıkardığı deprem etkinlik bölgelerinin belirlenebilmesi, dolayısıyla bu etkinlik merkezleri ile bölgede bilinen diri fay zonları arasındaki uyumun yanında diri fay zonlarının bu süre içindeki davranışlarının araştırılması için yapılmıştır. Deprem etkinlik bölgelerinin belirlenebilmesi için yıllık episantr dağılım haritaları, bunların diri fay zonları ile uyumlarının araştırılması için de diri fay haritası üzerine magnitüdleri m≥3.0 olan depremlerin dış merkezlerinin dökümü ile elde edilmiş Sismotektonik Haritası kullanılmıştır. Diri fay zonlarının 1976-1986 yılları arasındaki davranışı ise fay zonu bölgesinde oluşan depremlerin yıllara göre oluş sayılarının ve açığa çıkan enerjilerinin ve fay zonlarında alınan profil boyunca depremlerin oluş sayılarının her yıl için ayrı olmak üzere hesaplanılması ile belirtilmeye çalışılmıştır. Araştırma bölgesinde oluşmuş ve çözümü yapılmış 13802 adet depremin kullanıldığı bu çalışmada episantr dağılımlarının incelenmesi sonucu aşağıdaki etkinlik alanları belirlenmiştir:

Emet-Gediz-Simav, Savaştepe, Dursunbey, Saroz Körfezi, Karaburun, Soma-Kırkağaç -Akhisar, Şarköy-Mürefte, Tekirdağ-Marmara Ereğlisi, Biga, Yalova-Çınarcık , İzmit-Adapazarı,İznik-Gemlik Körfezi, İnegöl, Edremit Körfezi and Midilli Adası.

Bölgede oluşmuş depremlerde açığa çıkan birikimli enerji 2.6 x E21 Erg olup, birim yılda 2.3 x E20 Erg'lik bir enerji açığa çıkmıştır. Aletsel, verilere dayalı çözümü yapılmış ve magnitüdü m≥3.0 olan deprem episantrlarının bölgedeki diri ve olasılı diri faylar ile uyum içinde oldukları saptanmıştır. Diri ve olasılı diri fay zonlarından aşağıda isimleri verilenlerinin etkinlikleri ayrı olarak incelenmiştir.

Bunlar:

1- Gediz-Emet-Simav Fay Zonu

2- Büyük Menderes Grabeni,

3- Gediz Grabeni,

4- Soma-Kırkağaç-Akhisar Fay Zonu,

5- Saroz Körfezi- Gaziköy Fay Zonu,

6- Kuzey Anadolu Fayının Batı Uzantısı,

7- Muğla-Yatağan Fay Zonu,

8- Ören-Ula-Köyceğiz Fay Zonu,

9- Yenice-Gönen Fay Zonu,

10- Manyas-Karacabey Fay Zonu'dur.

Bunlara ilave olarak nüfus yoğunluğunun fazla olduğu ve çok sayıda sanayi kuruluşunun yer aldığı Marmara Denizi ve yakın çevresinin deprem etkinliği de ayrıca incelenmiştir.

Summary


This study was carried out to determine the earthquake activity of the region between 36.00°-42.00° North Latitude and 26.00°- 32.00° East Longitude in Western Turkey and then correlate this activity with the neo-tectonic active faults. The, earthquake activity was determined from the annual epicenter maps. These maps were correlated with the neo-tectonic fault maps. The behavior of the active faults between 1976-1986 were found by calculating the energy release and number of events per year along the profiles taken across the faults.

13802 number of earthquakes were used and the following active regions were found Emet-Gediz-Simav, Savaştepe, Dursunbey, Saroz Bay, Karaburun, Soma-Kırkağaç -Akhisar, Şarköy-MürefteTekirdağ-Marmara Ereğlisi, Biga, Yalova-Çınarcık , İzmit-Adapazarı,İznik-Gemlik Bay, İnegöl, Edremit Bay and Midilli Island.

The cumulative energy release in the region was found to be· 2.6*E+21 Erg and the annual energy release was found 2.3*E+20 Erg. The comparison of the epicenter maps with the active fault maps indicated. that they are in good agreement.

We studied the following active or possibly active faults in the region:

1-) Gediz-Emet-Simav Fault Zone

2-) Biiyiik Menderes Graben

3-) Gediz Graben

4-) Soma-Kırkağaç-Akhisar Fault Zone

5-) Saroz Bay-Gaziköy Fault Zone

6-) West Extansion of North Anatolian Fault Zone

7-) MuQla-YataQan Fault Zone

8-) Ören-Ula-Köyceğiz Fault Zone

9-) Yenice-Gönen Fault Zone

10-)Manyas-Karacabey Fault Zone

Moreover, the high dencity populated Marmara region where, a -number of importent, industriel organisations are located was investigated and the earthquake activity of the surrounding regions were determined, as well.