Kavak Deprem İstasyonuna Ait süreye Dayalı Magnitüd Denklemi Kullanılarak Doğu Anadolu Depremlerinin Magnitüdlerinin Saptanması
Kavak Deprem İstasyonuna Ait süreye Dayalı Magnitüd Denklemi Kullanılarak Doğu Anadolu Depremlerinin Magnitüdlerinin Saptanması


Ayhan E.

Özet


Bu çalışma Doğu Anadolu'da oluşup episantrları uluslararası sismoloji merkezlerince tayin edilebilmiş, ancak magnitüdleri konusunda herhangi bir bilgiye sahip olunamayan depremlere magnitüd verebilmek amacı ile yapılmıştır. Bu depremlerin magnitüdleri KAVAK deprem istasyonu için bu çalışmada bulunan ve M = a + b Log T + c D bağıntısı ile verilen süreye dayalı magnitüd denklemi kullanılarak bulunmuştur. .

Burada ; .

M = Depremin aletsel Şiddeti (magnitüd)

T = Depremin kayıt süresi

D = Depremin dış merkez uzaklığı (episantr mesafesi) .

a,b,c = katsayılarıdır.

Deprem kayıt cihazının (sismograf) 1983 yılından itibaren deplasman büyütme değerinin değişmiş olması nedeniyle katsayılar 1976 - 1982 zaman aralığı ve 1983'ten günümüze kadar olmak üzere iki aşamada hesplanılarak aşağıdaki değerler bulunmuştur.

1976 - 1982 zaman aralığı için;

a = 0.4146 ± 0.7434

b =1.6339 ± 0.3160

c = 0.0005 ± 0.0002

1983 ve yukarısı için ;

a = 0.1666 ± 0.7347

b=1.6532 ± 0.3111

c =0.0008 ± 0.0002

Summary


The aim of this study is to give magnitude values for the earthquakes occurred in East Anatolia which are located by International Seismological Centres. The magnitudes of these earthquakes are determined using Kavak's duration dependent magnitude equation.

M = a + b Log T + c D

Where M = The magnitude of the earthquake

T = Duration of the earthquake

D = The epicentral distance of the earthquake.

a,b,c, are contstants

Since the maximum magnification value of the seismograph has been modifed in 1983, the related constants calculated for the period 1976 - 1982, and the period since 1983 up to now are different.

For the period of 1976 - 1982 are,

a = 0.4146 ± 0.7434

b =1.6339 ± 0.3160

c = 0.0005 ± 0.0002

For the period from 1983 up to nowadays are.

a = 0.1666 ± 0.7347

b = 1.6532 ± 0.3111

c = 0.0008 ± 0.0002.