Yüzey Dalgalarının Dispersiyonuna Göre Batı Anadoluda Kabuk Yapısı
Yüzey Dalgalarının Dispersiyonuna Göre Batı Anadoluda Kabuk Yapısı.


Ezen Ü.

Özet.


Bu çalışmada , episantrları Batı Anadoluda yer alan yirmi depremin( mb ≥ 4.5) Rayleigh yüzey dalgalarının gözlemsel grup hızları hesaplanarak , bölgede kabuk yapısı araştırılmıştır. İncelenen depremlerin deprem istasyonuna izledikleri yörüngeler; İstanbul-Burdur, İstanbul-İzmir ve İstanbul-Midilli yönünde olmak üzere 3 farklı horizonda tüm Batı Anadoluyu kesmektedir. Hesaplanan gözlemsel grup hızı eğrilerinin mukayesesinden İstanbul-Burdur horizonunda tipik ters dispersiyon özelliğine rastlanmıştır. Buna karşılık bu horizondan kuzeybatiya doğru kayıldığında diğer iki horizonda , grup hızı eğrileri normal dispersiyon özelliği sergilemişlerdir. Gözlemsel grup hızı eğrilerinin modellenmesi sonucu ; İstanbul-Burdur horizonunda toplam 31 km kalınlığında ve dart tabakalı yer kabuğu modeli saptanmıştır. TR-BRD diye isimlendirdigimiz bu modellerde düşük hız tabakası vardır. Modellerdeki (TR-BRDl ve TR-BRD2 )düşük hız tabakası 14.5 km derinlikte başlamakta ve toplam 2.5 km kalınlıkta olup granit tabakasının altında yer almaktadır. TR-BRD modellerinde kullanılan Pn hızı ise 7.87 km/sn civarındadır. Öte yandan , İstanbul-İzmir horizonunda saptanan TR-MWA kabuk yapısı modeli toplam 32 km kalınlıkta olup dört tabakalıdır. İstanbul-Midilli horizonu için saptanan TR-NWA kabuk yapısı modeli toplam 35 km kalınlıkta olup yine dört tabakalıdır. Her iki kabuk yapısı modelinde kullanılan Pn hizi 7.78 km/sn dir. Saptanan bu kabuk yapısı modellerinin mukayesesine göre ; Batı Anadoluda güneyden kuzeye dogru gidildikçe granit tabakasi üzerindeki örtü tabakasının kalınlığı ve kabuğun toplam kalınlığı giderek artmaktadır..

Summary.


In this study , observed group velocity curves of Rayleigh waves generated by twenty earthquakes (mb ≥4.5 )occured in Western Anatolia , are used to find a model for crustal structure in Western Turkey province. The propagation paths of studied earthquakes from epicenter to station are three distinct direction as İstanbul-Burdur , İstanbul-İzmir and İstanbul-Midilli also these paths are crossing all of the part of Western Anatolia. The comparison of observed group velocity curves computed for İstanbul-Burdur horizon indicates that typical inverse dispersion characteristics. On the other hand a drift from İstanbul-Burdur direction toward north-west , all group velocity curves computed for İstanbul-İzmir and İstanbul-Midilli horizon, are showing normal dispersion characteristics. A crustal model for İstanbul-Burdur horizon with a total thickness of 31 km and four layered , was determined from modelling of observed group velocity curves for this horizon. In these structures are called TR-BRD models for this horizon, have a low velocity layer. In these models, low velocity layer begins at the depth of 14.5 km and thickness of this low velocity layer is found to be 2.5 km and underlies the granitic layer. Pn velocity is 7.87 km/sec for TR-BRD models. On the other hand , suggested crustal structures are called TR-MWA model (for İstanbul-İzmir horizon) and TR-NWA model (for İstanbul-Midilli horizon) has no low velocity layer. The suggested crustal model as TR-MWA for İstanbul-İzmir horizon has a crustal thickness of 32 km and consists of four layers. The suggested crustal model as TR-NWA for İstanbul-Midilli horizon , has a crustal thickness of 35 km and consists of four layers. P velocity is found to be 7.78 km/sec in both of models. A comparison of these suggested models indicates that total thickness of top layers on the granitic layer also total thickness of crust is increasing a drift from south toward north in Western Anatolia.