Deprem Verilerinin Risk Analizleri İçin Değerlendirilmesi
Deprem Verilerinin Risk Analizleri İçin Değerlendirilmesi.


Yurdusev M.A.

Özet.


İnşaat Mühendisliğinde tasarımın temel amacı, bir yapının ekonomik ömrü içerisinde kendisinden beklenen fonksiyonu emniyetli bir şekilde yerine getirmesini sağlamaktır. Bu fonksiyonu yerine getirememe (failure) halinin belirlenmesi için çok çeşitli yöntemler kullanıla- gelmektedir. Fakat bu prosedür herhangi bir yapıya etkiyen çok çeşitli faktörlerin varlığı ve bu faktörlerin çoğunun belirsizlik içermesinden dolayı oldukça zahmetli olabilmektedir (ANG; TANG, 1984). Bu çalışmada, sözü edilen faktörlerin belkide en önemlisi ve en çok belirsizlik içereni olan deprem olayının yapının riskinin (Failure olasılığı) belirlenmesinde etkileri, deprem verilerinin bu hesaplarda kullanılabilmesi için yapılan analizler, mevcut bir beton barajın stabilite riski hesapları örneğinde tartışılmaktadır..

Summary.


One of the principal aim of engineering design is the assurance of system performance safely within the economic life of a structure. For the determination of unsatisfactory performance (risk), various methods have been used. But this procedure may have many difficulties since there are many factors acting on a structure and most of them include uncertainties. In this study, the effect of earthquake which may be the most important factor within these factors and which is completely random, and the analyses made for the use of earthquake data in risk calculations are discussed on the example of the stability risk calculations of an existing concrete dam.