Oymapınar Baraj Gölünün Depremler Üzerine Etkisinin Araştırılması
Oymapınar Baraj Gölünün Depremler Üzerine Etkisinin Araştırılması.


Kocabaş G., Ada E.

Özet.


Oymapınar Barajı; Akdeniz kıyısında, Antalya iline 76 km mesafede bulunan Manavgat ilçesinde, Manavgat çayı üzerinde çift eğrili ince kemer tipinde inşa edilmiştir. Baraj gövdesi ve göl alanı karstik kireçtaşları ve şistler üzerindedir. Barajın kret kotu 185 m, rezervuarın maksimum depolama hacmi 349.558 hm³,kurulu gücü 540 MW, yıllık ortalama enerji üretimi 1620x10 kWh dir. Baraj gölünün meydana getirebileceği depremselliği araştırmak üzere 1975 yılında Sevinç , Fatmalar, 1977 yılında Sarılar, Ayşeler deprem istasyonları kurulmuştur.Bu istasyonlarla birlikte, Bogaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin üç deprem istasyonunca alınan verilerden yararlanılmıştır. Yükleme ile meydana gelen depremler (Induced Sismicity) dünyada 20 kadar baraj ve tesisleri üzerinde hasarlar meydana getirmişlerdir. Magnitüdü 6-7 mertebesinde olan büyük depremlerin meydana gelmesine neden olmuşlardır. .

Elde edilen kayıtların değerlendirilmesi su tutma öncesi (STO) ve su tutma sonrasi (STS) (Induced) olmak üzere iki aşamada yapılmıştır. STO magnitüd-frekans ilişkisindeki a=3.6816 ve b=-0.6022, STS ise a=3.9762, b=-0.6554, günlük deprem sayısı n=0.82 ve n=1.46 dir. STO deki araştırma süresi 4 yıl 7 ay,açığa çıkan enerji E=12.03x1018 Erg dir. STS olan 4 yıl 5 ayda ise açığa çıkan enerji E=15.28x1018 Erg dir. Küçük bir depolama kapasitesine sahip olan Oymapınar Baraj gölü, yukardaki veriler ve diğer araştırma sonuçlarının gösterdiği gibi büyük magnitüdlü depremler oluşturmasa da, küçük magnittüdlü depremlerin meydana gelmesine neden olmuştur. Araştırma süresi içinde (1975-1987) oluşan ML = 4.1, ML= 4.3 ve ML= 5.9 olan depremlerin hasıl etmiş oldukları ivmeler baraj ve tesislerinde herhangi bir hasar meydana getirmemişlerdir..

Summary.


The Oymapınar Dam is located in the Manavgat district at a distance of about 76 km from Antalya. The Dam was constructed on the river Manavgat as a concrete double-inclined surface of a thin arch type. The embanement of the dam and the reservoir area is situated on karstified limestone and schistose facies. Its height from the foundation is 185 m, total reservoir volume 349.558 hm3, installed capacity 540 MW and average annual power production 1620 x 1016 kWh. To investigate the induced seismicity of the dam reservoir, 4 seismic stations, Sevinç and Fatmalar in 1978 and Sarılar and Ayşeler in 1977 were installed, .

In addition to those seismic stations, the data taken from three stations of the B.U. Kandilli Observatory is used. Earthquakes created by the 1mpoundment of the dam reservoir have caused some damage upon approximately 20 darns and other engineering structures. Around the damssorne strong earthquakes have been observed with magnitudes of 6-7 on the Richter scale. .

Interpretation of the records taken from a network of seismic stations is carried out in two stages. The following regression coefficients are obtained from the magnitude frequency relationship. .

1- Before impoundment : a=3.6816 and b=- 0.6022.

2- After impoundment : a=3.9762 b=- 0.6554.

The number of the earthquakes (daily frequency) is determined as follows : .

n = 0.83 (Before impoundment) .

n = 1.46 (After impoundment) .

The investigation period is about 4 years and 7 months. The strain energy released at the region is E=12.03 x 1018 Erg before impoundment and the released energy after impoundment for the period of 4 years and 5 months is E=15.28 x 1018Erg. .

The above data and the results of the other investigations showed that the Oymapınar Dam reservoir can create small magnitude earthquakes on the Richter Scale, if not larger ones. .

Acceleration values at the darn area created by recent earthquakes with magnitudes of ML = 4.1 , ML = 4.3 and ML= 5.9 which occurred during the period 1975-1987 haven't caused any damage on the dam or other engineering structures.