Tek Katlı Yapıların Sarsma Tablası Deneyleri
Tek Katlı Yapıların Sarsma Tablası Deneyleri .


Bayülke N.

Özet.


Değişik tür kırsal konutların dinamik yükler altındaki davranışlarını belirlemek için Yapılmış Deprem Araştırma Dairesi Sarsma Tablası üzerinde 1986 yılından beri dokuz deney yapılmıştır: İki adet boşluklu beton briket, üç adet çamur harçlı moloz taş duvarlı ve toprak damlı yapı, bir adet gazbeton donatılı düşey duvar panolu prefabrike yapı ve üç adet düşey delikli blok tuğla duvarlı yapı denenmiştir. Yazıda sarsma tablasının özelliklerinin kısa bir tanıtımından sonra bu deneylerin sonuçları verilecektir. Boşluklu beton briketli iki yapının deneyinden boşlukların harç ile doldurulması ile sistemin deprem dayanımının önemli ölçüde arttığı ortaya çıkmıştır. Çamur harçlı moloz taş duvarlı kırsal konut deneylerinde ise duvarlara konulacak çok basit ahşap ve beton hatılların bu yapıların depremde yıkılarak can kaybına yol açmasının önlenebileceğini göstermiştir. Donatılı hafif beton panolu prefabrike yapıda köşe bağlantılarının önemi belirlenmiştir. Düşey delikli blok tuğla yığma duvarlı yapı deneylerinde ise tuğla delik oranı ve yatay ve düşey derzlere harç konulmasının duvarın kesme dayanımı üzerindeki etkisi belirlenmiştir. Sarsma tablası değişik yığma yapı sistemlerinin rölatif dayanımları bakımından değerli niceliksel bilgiler vermektedir. Sarsma Tablası üzerinde 1989 yılında daha önceki deneylerde hasar görmüş ve sonra onarılmış bir düşey delikli blok tuğla duvarlı yapı ve kerpiç duvarlı yapıların deneyleri planlanmıştır..