Batı Türkiye’de Kabuk ve Üst Manto Yapısının Araştırılması
Batı Türkiye’de Kabuk ve Üst Manto Yapısının Araştırılması.


Kalafat D., Gürbüz C., Üçer S.B., Ezen Ü.

Özet.


Batı Türkiye'de yerleşik olarak kurulan deprem istasyonlarından elde edilen seyahat zamanları yardımıyla kabuk ve üst mantonun yapısı arastırılmıştır. 0 ile 1100 km. uzaklıklar arasındaki deprem verilerinden seyahat zamanı-uzaklık grafikleri olusturularak tabaka kalınlıkları ve hızları bulunmuştur. Tortul tabakanın hızı,yakın deprem verileri ve diğer jeofizik çalışmaların sonuçlarından elde edilmiştir. Tortul tabakadan üst mantodaki süreksizliğe kadar bulunan P dalga hızları; 4.5, 5.9 ile 6.1, 7.7 ile 8.0 ve 8.3 ile 8.7 km/sn arasında bir değişim göstermektedir. Tortul tabakanın kalınlığı 3.8 ile 6.6 km., toplam kabuk kalınlığı 29 ile 32 km. ve üst mantodaki süreksizliğe olan derinlik 69 ile 89 km. arasında değişmektedir. Batı ve Güneybatı Ege Bölgesindeki istasyonların altında Pn dalga hızları, diğer bölgelere kıyasla düşüktür. Aynı bölgede üst mantodaki süreksizliğe ait olan hızlarda da bir yükselme gözlenmektedir. Üst mantodaki süreksizliğe ait derinlik, İç Ege Bölgesinde çevresine göre küçüktür. Burada yükselen bir blok vardır ve tektonik olaylara neden olmaktadır..

Summary.


The structure of the crust and upper mantle in the West of Turkey were investigated using travel times obtained from Kandilli Observatory's conventional seismic stations. Layer thicknesses and seismic velocities were found by constructing travel time-distance graphs from earthquake data obtained at epicentral distances between 0 and 1100 km. The velocity of the sedimentary layer was constrained by near earthquake recordings and data previously obtained from geophysical prospecting studies. P-wave velocities from the top of the crust down to the upper-mantle discontinuity were found in the ranges 4.5, 5.9-6.1, 7.7-8.0 and 8.3-8.7 km/sec for each of the various layers. The thickness of the sedimentary layer varies between 3.8 and 6.6 km., the total thickness of the crust between 29 and 32 km. and the depth to the upper-mantle discontinuity between 69 and 89 km. beneath the West of Turkey.

Pn-velocities beneath stations in the west and southwest of Western Turkey are low compared to other parts of the region but, by contrast, upper-mantle P-wave velocities beneath these same stations are higher than those elsewhere. The depth to the upper mantle discontinuity is less in the central part of Western Turkey than in the surrounding area. We suggest that there is an ascending block there and that this is the cause of tectonic movements in the region.