Kuzey Anadolu Fay Zonunda WEIBUL Olasılığı Dağılımı İle Deprem Riskinin Saptanması